Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyslautakunta

12.8.2020

#1171

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 5/2020
Kokouspäivä 12.8.2020
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 18:20
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 12.8.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 13.08.2020 alkaen
Allekirjoittajan nimi Elina Kortesmaa
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Silja Oksanen ja Paavo Kohtala. Pöytäkirja tarkastetaan 12.08.2020 ja pidetään nähtävänä Kihniön kunnan tietoverkossa 13.08.2020 alkaen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Silja Oksanen ja Paavo Kohtala.

§ 44 Lukuvuoden 2020 - 2021 järjestelyt

Yhtenäiskoulun rehtori Matti Sillanpää ja Kettukallion päiväkodin johtaja Annika Aittoniemi esittelevät koronaepidemian aiheuttamia muutoksia esi- ja perusopetuksen sekä päiväkodin suunnitelmissa lukuvuodelle 2020 - 2021.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta keskustelee asiasta sekä merkitsee suunnitelmat tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 45 Kihniön yhtenäiskoulun koulukuljetusjärjestelyjen hyväksyminen lukuvuodelle 2020-2021

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 27.06.2018 koulukuljetusten liikennöitsijöiksi Tilausliikenne Rauno Koivukoski Ky:n , Kivineva-yhtiöt Oy:n sekä taksi Tiina Jokiojan. Osa oppilaista kulkee Lamminmäen ajamalla vakiovuorolla Mustaniementien ja Kankarin kautta.

Sopimuskausi on 01.08.2018 - 31.07.2020 + optiovuosi 01.08.2020 - 31.07.2021. Optiovuoden käytöstä on sivistyslautakunta päättänyt kokouksessaan 29.01.2020.

Koulukuljetuslistat ja -kustannusarviot ovat valmistuneet ja ne esitellään lautakunnalle kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy Kihniön yhtenäiskoulun oppilaiden koulukuljetusjärjestelyt ja arvioidut koulukuljetuskustannukset lukuvuodelle 2020-2021 sekä valtuuttaa sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpään

- tekemään kuljetusjärjestelyihin tarvittaessa pienimuotoisia muutoksia.

- allekirjoittamaan liikennöitsijöiden kanssa tehdyt sopimukset lukuvuoden 2020-2021 kuljetuksista

- hyväksymään liikennöitsijöiden laskut lukuvuoden 2020-2021 kuljetuksista.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 46 Ilmoitus- ja muut asiat
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM/237/520/2020, 17.06.2020, Esi- ja perusopetuksen tasa-arvon edistäminen 2021 , myönnetty avustus 32.000 euroa, avustus 80 % kustannuksista.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM/236/520/2020, 17.06.2020, Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020-2021, myönnetty avustus 28.000 euroa, avustus 80 % kustannuksista.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM/585/520/2020 , 03.07.2020, Valtion erityisavustus esi- ja perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2020-2021, myönnetty avustus 32.940 euroa, avustus 95 % kustannuksista.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM/585/520/2020 , 03.07.2020, Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2020-2021, myönnetty avustus 16.000 euroa, avustus 95 % kustannuksista.
 • Sivistystoimenjohtaja on valinnut Kihniön yhtenäiskoululle lukuvuodelle 2020-2021 määräaikaiseksi biologian ja maantiedon lehtoriksi Karri Oivasen, määräaikaiseksi teknisen käsityön tuntiopettajaksi Niko Peltosen, määräaikaiseksi esiopettajaksi Saara Kauton, määräaikaiseksi resurssiopettajaksi Eveliina Rajalan sekä matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin sijaiseksi ajalle 11.08.2020 - 03.01.2021 Niko Niemen.
 • Kuntatyönantajien yleiskirje 8/2020, 15.06.2020. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020 - 2021, kunnallinen pääsopimus sekä aiesopimus sote- ja maakuntauudistusta varten.
 • Kuntatyönantajien yleiskirja 9/2020, 15.06.2020. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2020-2021.
 • Aluehallintovirasto, päätös 10.08.2020, LSSAVI/7665/2020. Kihniön kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus Kettukallion päiväkodissa oli tarkasteluaikana 03. - 16.02.2020 varhaiskasvatuslain mukainen.
 • Kihniön yhtenäiskoulun koulupäivän uusi aikataulu ja tuntijärjestys
 • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 10.06.2020 – 04.08.2020
 • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 10.06.2020 - 04.08.2020
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Sillanpää Matti Pöytäkirjanpitäjä
Kohtala Paavo Tarkastajat
Oksanen Silja Tarkastajat
Kohtala Paavo Osallistujat
Kuusisto Kosti Osallistujat
Nevanperä Mikko Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Rahkola Jaana Osallistujat
Aittoniemi Annika Muu osallistujat
Päiväkodinjohtaja