Koulunkäynninohjaajan tehtävä

Koulunkäynninohjaajan tehtävä

20.6.2022

Kihniön kunnan sivistystoimessa on haettavana määräaikaisesti täytettäväksi koulunkäynnin ohjaajan tehtävä 08.08.2022 – 03.06.2023.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on koulunkäynnin ja iltapäivätoiminnan ohjaajan koulutus, muu sitä vastaava koulutus tai muulla tavalla hankittu osaaminen.

Hakemukseen tulee liittää oikeaksi todistettu ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset. Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Koeaika on neljä kuukautta. Palkkaus KVTES:n mukaisesti.

Hakuaika päättyy keskiviikkona 29.06.2022 kello 15.00. Hakemukset toimitetaan sähköpostiosoitteeseen matti.sillanpaa@edu.kihnio.fi. Tiedusteluihin vastaa sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpää 044-7541 202

Kihniössä 17.06.2022 Sivistyslautakunta