Kuulutus

Kuulutus

3.11.2020
Kuulutus koskien tiedoksi antamista ja mielipiteen esittämistä: ehdotus Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Liitteet