Kuulutus

Kuulutus

27.10.2020
Liitteenä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös LSSAVI/14593/2020. Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle.

Liitteet