Kihniön kunta kartoittaa päihdeasenteita kyselyllä

Kihniön kunta kartoittaa päihdeasenteita kyselyllä

6.11.2019

Kihniön kunta kartoittaa kyselyllä kuntalaisten näkemyksiä alkoholiin, huumeisiin, tupakkaan ja rahapeleihin sekä mielipiteitä ja ideoita päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Kyselyyn voi vastata nimettömänä verkossa osoitteessa:

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/19336/lomake.html

4.-15.11.2019 aikana.

Kyselyn avulla pyritään parantamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua Kihniön kunnassa.

– Haluamme tietää millaiset asiat olisivat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita ehkäisevässä päihdetyössä, ja millaisia keinoja pidetään hyvinä, kertoo suunnittelija Johanna Riippi Tampereen kaupungin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yksiköstä.

Kouluterveyskyselyn mukaan melkein puolet tamperelaisista lukiolaisista (43,4 prosenttia) ja yli puolet (54,4 prosenttia) ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevista nuorista hyväksyvät ikäisillään juomisen humalaan asti. Aikuisväestössä alkoholia liikaa käyttävien osuus ja humalahakuinen juominen ovat olleet lievässä laskussa. Liikaa käyttävien määrä on Tampereella jonkin verran koko Suomen tasoa korkeampi, myös humalahakuinen juominen on laskusuunnasta huolimatta edelleen hieman valtakunnan keskiarvoa korkeampi.

Rahapelaamisensa ongelmaksi kokeneita aikuisia Tampereella on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) teettämän kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (FinSote) mukaan noin seitsemän prosenttia.

Tampereen kaupunki tekee kyselyn päihdeasenteista kahden vuoden välein. Vastaavanlaisia kyselyjä toteutetaan muillakin paikkakunnilla Suomessa.

Päihdetilannekysely:

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15992/lomake.html

Päihdepalvelut


Lisätietoja

Hyvinvointikoordinaattori

Johanna Riippi

puhelin 040 806 2736

sähköposti Johanna.Riippi@tampere.fi

Hyvinvointikoordinaattori

Anne Perälä

Puhelin 0447865451

Sähköposti anne.perala@pihlajalinna.fi