Tekninen lautakunta

28.11.2018

Tekninen lautakunta
Kokousnumero 10/2018
Kokouspäivä 28.11.2018
Kokouksen alkuaika 16:00
Kokouksen päättymisaika 17:00
Kokouspaikka Lottalan kahvihuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 28.11.2018
§ 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
§ 63 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Satu Kuusela ja Mika Korkiakoski. Pöytäkirja tarkastetaan 28.11.2018 ja pidetään nähtävänä 30.11.2018 teknisessä toimistossa klo 9 - 15 ja kunnan tietoverkossa 3.12.2018 -

Päätöksen lisätiedot
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Jokioja ja Juha Koivisto. Pöytäkirja tarkastetaan 28.11.2018 ja pidetään nähtävänä 30.11.2018 teknisessä toimistossa klo 9 - 15 ja kunnan tietoverkossa 3.12.2018 -
§ 64 Teknisen lautakunnan taloussuunnitelma vuosille 2020-2021 sekä talousarvioteksti 2019

Teknisen lautakunnan esitys taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2021 sekä talousarvioteksti vuodelle 2019.

Oheismateriaalina taloussuunnitelmaesitys vuosille 2020 - 2021 sekä talousarvioteksti 2019.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy oheismateriaalin mukaisen taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2021 sekä talousarviotekstin 2019.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot
Käsiteltiin kunnanhallituksen investointiesitys ja lisätään investointien suunnitelmavuodelle 2021 Koivikon rivitalon B peruskorjaus 500.000 euroa.
Tiedoksi Kunnanhallitus
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Ala-Katara Severi Puheenjohtaja
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Jokioja Tiina Tarkastajat
Koivisto Juha Tarkastajat
Jokioja Tiina Osallistujat
Keskinen Irja Osallistujat
Koivisto Juha Osallistujat
Koivisto Markus Osallistujat
Pystykoski Saija Osallistujat
Tiainen Hannu Osallistujat
Silvennoinen Erja Muut osallistujat