Tekninen lautakunta

15.11.2018

Tekninen lautakunta
Kokousnumero 9/2018
Kokouspäivä 15.11.2018
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:53
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 19.11.2018
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Tekninen toimisto
Aika 22.11.2018 klo 9-15
Allekirjoittajan nimi Johanna Kujansuu
Allekirjoittajan titteli vs. tekninen johtaja
§ 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
§ 56 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Satu Kuusela ja Hannu Tiainen. Pöytäkirja tarkastetaan 19.11.2018 ja pidetään nähtävänä 22.11.2018 teknisessä toimistossa klo 9 - 15 ja kunnan tietoverkossa 22.11.2018 -

Päätöksen lisätiedot
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Saija Pystykoski ja Hannu Tiainen. Pöytäkirja tarkastetaan 19.11.2018 ja pidetään nähtävänä 22.11.2018 teknisessä toimistossa klo 9 - 15 ja kunnan tietoverkossa 22.11.2018 -
§ 57 Kihniön Vanhustentaloyhdistys ry:n sprinklerilaitteiston toimintakuntoon saattaminen
Muut osallistujat Karinsalo-Manninen Raisa, Yli-Kujala Minna
Edeltävä kohta § 51 Kihniön Vanhustentaloyhdistys ry:n sprinklerilaitteiston toimintakuntoon saattaminen

Tekla 15.11.2018

Tekninen lautakunta jatkaa asian käsittelyä ja kuulee rakennustarkastajan näkemyksen asiassa sekä Vanhustentaloyhdistyksen tilanneselvityksen.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asiasta tarvittavan keskustelun annettujen selvitysten perusteella ja päättää jatketaanko uhkasakkomenettelyä.

Päätös Asia jätettiin pöydälle.
Päätöksen lisätiedot
Odotetaan palotarkastajan lausuntoa varastotilojen sprikleriksi sopivista laitteista. Asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän aikana Raisa Karinsalo-Manninen ja Minna Yli-Kujala klo 17.15-18.00
§ 58 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2019

Teknisen lautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2019 .


Oheismateriaalina talousarvioesitys vuodelle 2019.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy oheismateriaalin mukaiset teknisen lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2019 .

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 59 Talousarvion osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2018

Talousyksikkökohtaisen toteumaraportin 30.9.2018 mukaan koko teknisen toimen toimintakulujen toteumaprosentti on 71,5 ja -tuottojen toteumaprosentti 78,4.

Liitteenä osavuosikatsaus 01.01. - 30.09.2018 (liite nro 1).

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion osavuosikatsauksen 01.01. - 30.09.2018 (liite 1) tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston tietoon.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 60 Teknisen johtajan informaatioasiat

Teollisuustonttien raivaus

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot
Tekninen lautakunta päätti, että tontit siistitään raivaamalla.
§ 61 Muut asiat

rakennustarkastajan lupapäätökset 6.10. - 6.11.2018 (liite nro 2)

teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 6.10. - 6.11.2018 (liite nro 3)

jouluvalot Kihniöntien varrelle

Suutarinpuiston talvikunnossapito


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot
Kihniöntien jouluvaloja ei tänä vuonna ehditä saamaan, mutta asiaa viedään eteenpäin ensi vuonna. Suutarinpuiston talvikunnossapitokalustoa selvitetään, normi aurauskalusto liian suurta.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Ala-Katara Severi Puheenjohtaja
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Pystykoski Saija Tarkastajat
Tiainen Hannu Tarkastajat
Keskinen Irja Osallistujat
Koivisto Juha Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Leinonen Sami Osallistujat
Pystykoski Saija Osallistujat
Tiainen Hannu Osallistujat
Karinsalo-Manninen Raisa Muu osallistujat
Silvennoinen Erja Muu osallistujat
Yli-Kujala Minna Muu osallistujat