Koululaiskuljetusten kilpailutus käyntiin

Koululaiskuljetusten kilpailutus käyntiin

30.4.2021

KOULULAISKYYDITYSTEN SEKÄ KUTSUTAKSILIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ

Pyydämme tarjouksia perusopetuksen ja esioppilaiden koululaiskyyditysten sekä kunnan kutsutaksiliikenteen hoitamisesta liitteinä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on asianmukainen ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava taksi-, taksiliikenne- ,henkilö- tai joukkoliikennelupa.

Liikenteen ostajana on Kihniön kunta. Tarjouskilpailu koskee liitteessä 1 lueteltujen kohteiden perusopetuksen ja esioppilaiden kyyditysten hoitamista 1.8.2021 – 31.7.2024 (optio 1.8. 2024 – 31.7.2025 ja 1.8.2025 – 31.7.2026) sekä kutsutaksiliikenteen hoitamista ajalla 1.8.2021 – 31.7.2024 (optio 1.8.2024 – 31.7.2024 ja 1.8.2024 – 31.7.2025). Edellytämme, että sopimuskumppanimme sitoutuvat koulukyyditysten osalta toiminnassaan noudattamaan lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) sekä noudattavat lakeja ja asetuksia, joilla on säädelty koulu- ym. kuljetuksia. Kunta voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea tai jos olosuhteet ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla.

Kilpailutuksen perusteella valitaan se tarjous, joka on ostajalle kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjouksia vertaillaan pääosin hinnan perusteella, mutta kuljetusten laatutekijät tulee täyttyä. Ne otetaan oheisen pisteytyksen mukaisesti huomioon.

Kunta varaa oikeuden kuljetusreittien yhdistelyyn. Jos oppilaita jää pois kuljetuksesta tai lukujärjestyksiin, reitteihin tai oppilaiden tilanteisiin tulee muita muutoksia, niin kunnalla on oikeus järjestää kuljetus uudelleen.

Tarjoaja sitoutuu järjestämään tarjoamansa kohteen liikennöinnin tarjouksensa mukaisesti.

Tarjous tulee tehdä liitteenä 2 olevalla lomakkeella ja sen tulee olla voimassa 30.11.2021 saakka. Tarjouksen voi tehdä myös osatarjouksena joistakin reiteistä. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA –palvelussa 30.04.2021 sekä kunnan kotisivuilla.

Tarjoushinta tulee ilmoittaa €/km ilman arvonlisäveroa tarjouslomakkeella ja hinnan tulee sisältää kaikki alennukset. Kuljetettavan reitin alku- ja päätepisteenä on Kihniön yhtenäiskoulu. Hinnan tulee pysyä kiinteänä koko tarjousajan. Kutsutaksiliikenteessä liikennöitsijä kerää asiakkailta matkan omavastuun ja laskuttaa kunnalta ajetun reitin hinnan ja kerättyjen omavastuiden erotuksen erillisen selvityksen perusteella.

Tarjoukset on jätettävä kirjallisesti oheisella lomakkeella (liite 2) osoitteella: Kihniön kunta/ sivistystoimi, Kihniöntie 46, 39820 KIHNIÖ maanantaihin 11.06.2021 klo 12.00 mennessä. Kuoreen merkintä ”Koululaiskuljetus- ja kutsutaksiliikennetarjous 2021 – 2024”. Mahdollisiin tiedusteluihin koululaiskuljetuksista vastaa sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpää / 044-7541 202 sekä kutsutaksilinjoista talous- ja hallintojohtaja Kristiina Mäkelä / 044-7541 203.

Liitteet