Tuntiopettajan tehtäviä

Tuntiopettajan tehtäviä

16.4.2021 (Muokattu 16.4.2021)

Kihniön kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi

tuntiopettajan tehtäviä ajalle 01.08.2021 – 31.07.2022

Sijoituspaikkana on Kihniön yhtenäiskoulu. Opetettavia aineita ovat käsityö (tekninen), liikunta, sekä biologia, maantieto ja terveystieto. Opetettavia tunteja on aineissa tai aineryhmissä n. 16 - 19 tuntia viikossa. Arvostamme hyviä ja ajanmukaisia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä erilaisten oppijoiden opettamiseen sekä omaa näkemystä ja halukkuutta opetuksen kehittämiseen.

Hakijan on toimitettava hakemuksen liitteenä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä otettava mahdolliseen haastatteluun mukaan mahdolliset työtodistukset sekä alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy perjantaina 30.04.2021 kello 15.00.

Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteella: matti.sillanpaa@edu.kihnio.fi

Tiedusteluihin vastaa Kihniön yhtenäiskoulun rehtori Matti Sillanpää 044-7541202.

www.kihnio.fi

Kihniössä 14.04.2021

Sivistyslautakunta