Luokanopettajan virka

Luokanopettajan virka

16.4.2021 (Muokattu 19.4.2021)

Kihniön kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi

perusopetuksen luokanopettajan virka 01.08.2021 alkaen

Sijoituspaikkana on Kihniön yhtenäiskoulu. Lukuvuonna 2021-2022 vastuuluokkana on 4. luokka. Tehtävään etsitään opettajaa, jolla on pätevyys myös englannin opettamiseen.

Arvostamme hyviä ja ajanmukaisia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä erilaisten oppijoiden opettamiseen sekä omaa näkemystä ja halukkuutta opetuksen kehittämiseen.

Hakijan on toimitettava hakemuksen liitteenä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä otettava mahdolliseen haastatteluun mukaan mahdolliset työtodistukset sekä alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy perjantaina 30.04.2021 kello 15.00.

Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteella: matti.sillanpaa@edu.kihnio.fi

Tiedusteluihin vastaa Kihniön yhtenäiskoulun rehtori Matti Sillanpää 044-7541202. www.kihnio.fi

Kihniössä 14.04.2021

Sivistyslautakunta