Koulunkäynninohjaajan toimien hakuaikaa jatketaan

7.6.2019

Kihniön kunnan sivistystoimessa on haettavana määräaikaisesti täytettäväksi koulunkäynnin ohjaajan tehtäviä 07.08.2019 – 31.05.2020.
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on koulunkäynnin ja iltapäivätoiminnan ohjaajan koulutus, muu sitä vastaava koulutus tai muulla tavalla hankittu osaaminen.

Hakemukseen tulee liittää oikeaksi todistettu ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset. Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Koeaika on neljä kuukautta. Palkkaus KVTES:n mukaisesti.

Aiemmat hakemukset otetaan valinnassa huomioon.

Hakuaika päättyy torstaina 13.06.2019 kello 15.00. Hakemukset toimitetaan sähköpostiosoitteeseen matti.sillanpaa@edu.kihnio.fi. Tiedusteluihin vastaa sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpää 044-7541 202.www.kihnio.fi

Kihniössä 07.06.2019 Sivistyslautakunta