Varhaiskasvatuksen opettajan paikka avoinna

24.5.2019

Kihniön kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi

määräaikaisesti täytettävä varhaiskasvatuksen opettajan toimiHaemme Kihniöön Kettukallion päiväkotiin varhaiskasvatuksen opettajaa määräaikaiseen toimeen 01.08.2019 – 31.07.2020. Kettukallion päiväkoti toimii vuonna 2013 valmistuneissa nykyaikaisissa ja viihtyisissä tiloissa. Päiväkoti sijaitsee Kihniön yhtenäiskoulun kanssa samassa rakennuksessa. Ruoka tulee koulun keittiöstä ja päiväkoti voi tarvittaessa hyödyntää koulun tiloja omassa toiminnassaan.

Arvostamme vahvaa pedagogista työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kasvun ja oppimisen tuen järjestämisen tuntemusta. Kelpoisuusehtona toimeen on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Hakijan on liitettävä hakemukseensa oikeaksi todistettu ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset. Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Koeaika on neljä kuukautta. Palkkaus KVTES:n mukaisesti.

Haastatteluihin valittavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Hakuaika päättyy torstaina 06.06.2019 kello 15.00. Hakemukset toimitetaan sähköpostiin osoitteella: matti.sillanpaa@edu.kihnio.fi

Tiedusteluihin vastaa stj Matti Sillanpää 044-7541 202.

www.kihnio.fi

Kihniössä 24.05.2019 Sivistyslautakunta