Koulunkäynninohjaajan toimia avoinna

13.5.2019

Kihniön kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi määräaikaisesti täytettäväksi koulunkäynninohjaajan toimiaHaemme Kihniön sivistystoimeen koulunkäynninohjaajia määräaikaisiin toimiin 07.08.2019 – 31.05.2020. Ensisijaisena tehtävänä on toimia luokkaohjaajana sekä mahdollisesti ohjaajana koulun iltapäiväkerhotoiminnassa.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään koulunkäyntiavustajan, koulunkäynninohjaajan tai lähihoitajan ammatillista tutkintoa tai muuta vastaavaa soveltuvaa ammatillista koulutusta. Lisäksi toivotaan aiempaa työkokemusta koulunkäynninohjaajan työstä sekä mahdollisesti työkokemusta koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja erityislasten ohjaamisesta.

Hakijan on liitettävä hakemukseensa ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset. Toimiin valittujen on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Koeaika on neljä kuukautta. Palkkaus ja työaika KVTES:n mukaisesti.

Hakuaika päättyy tiistaina 28.05.2019 kello 15.00. Hakemukset toimitetaan sähköpostiin matti.sillanpaa@edu.kihnio.fi

Tiedusteluihin vastaa stj Matti Sillanpää 044-7541 202 www.kihnio.fi

Kihniössä 13.05.2019 Sivistyslautakunta