Määräaikaisia perusopetuksen tuntiopettajan tehtäviä haettavana

9.4.2019

Kihniön kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi

määräaikaisesti täytettäviä perusopetuksen tuntiopettajan tehtäviä ajalle 01.08.2019 - 31.07.2020

Opetettavia aineita

ruotsi (8 h)

käsityö, kovat materiaalit (10 h)

uskonto (3-5 h)

matematiikka (3-7 h)

Voi hakea joko yhden aineen opetusta tai yhdistelmää.


Tehtävään valittavalta vaaditaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen aineenopettajan kelpoisuus.

Hakijan on liitettävä hakemukseensa oikeaksi todistettu ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy perjantaina 30.04.2019 kello 15.00. Hakemukset toimitetaan sähköpostiosoitteella matti.sillanpaa@edu.kihnio.fi

Tiedusteluihin vastaa sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpää 044-7541 202.

www.kihnio.fi

Kihniössä 09.04.2019 Sivistyslautakunta