Nuorten kesätyötuki 2019

19.3.2019

Nuorten kesätyötuki 2019

Kihniön kunta myöntää nuorten kesätyöpaikkatukea vuonna 2019 alla olevin ehdoin:

  • Tukea myönnetään 1.1.2019 Kihniössä kirjoilla olevien vuosina 1995 - 2003 syntyneiden nuorten työllistämiseen 1.5. – 31.8.2019 välisenä aikana.
  • Tuen suuruus on 8,50 € / päivä
  • Työsuhteen pituus tulee olla vähintään 2 viikkoa. Tukea maksetaan enintään 30 työpäivältä / tukeen oikeutettu. Päivittäisen työajan tulee olla vähintään kuusi tuntia.
  • Samalle yritykselle tukea voidaan myöntää enintään viiden nuoren työllistämiseen.
  • Tuki maksetaan yritykselle nuoresta, joka ei ole yrittäjän perheenjäsen tai osakkaana yrityksessä. Työpaikkailmoitus on toimitettava kunnan-virastoon ennen työsuhteen alkua.

6. Tuen maksatushakemus on toimitettava kunnanvirastoon heti

työsuhteen päätyttyä tai viimeistään 31.10.2019 mennessä.

Nuorten työllistämistuesta kiinnostuneita työnantajia pyydetään ottamaan yhteyttä kunnanvirastoon. Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja Kristiina Mäkelä 044-7541 203 ja toimistosihteeri Päivi Shemeikka 044-7541 208.

Kunnanhallitus