Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja
Yli-Kujala Minna
Varapuheenjohtaja
Peltomäki Jarkko
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Alkkiomäki Mervi
Osallistujat
Alkkiomäki Mervi, Talasoja Timo
Varajäsenet
Aho Marja-Leena, Annala Taija, Kohtala Paavo, Kortesluoma Sirpa, Leinonen-Jokioja Sami
Kokousnumero
3/2019
Kokouspäivä
24.5.2019
Kokouksen alkuaika
18:30
Kokouksen päättymisaika
19:30
Kokouspaikka
Kunnanhallituksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 24.5.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 27.5.2019
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokoukseen osallistujat.

§ 17 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Kihniön kunnan hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Keskusvaalilautakunta päättää, että kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten aakkosjärjestyksessä valittua jäsentä keskusvaalilautakunnan kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mervi Alkkiomäki ja Taina Hollo. Pöytäkirja tarkastetaan 24.5.2019 ja pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla 27.5.2019-

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 18 Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys- ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys päättyy tiistaina 21.5.2019. Kunnan keskusvaalilautakunnalle saapuneet ennakkoäänestys- ja kirjeäänestysasiakirjat on tarkastettava keskusvaalilautakunnan kokouksessa siten, että perjantaina 24.5.2019 ennen klo 19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään siinä käsitellä. Ennakkoäänestysasiakirjojen valmistavasta tarkastuksesta keskusvaalilautakunta päätti 7.3.2019 pidetyssä kokouksessa.

Oikeusministeriön ohjeiden mukaan tarkastetaan mm., että

- keltaisten lähetekirjeiden sisällä oleva ruskea vaalikuori on suljettu ja että siihen ei ole tehty äänestäjää tai ehdokasta koskevaa tai muuta asiatonta merkintää

- lähetekirjeessä on äänestäjän allekirjoitus ja vaalitoimitsijan allekirjoitus

- merkitään hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä pöytäkirjaan (sisältää myös kirjeäänestyksen)

-tiedot merkitään tuloslaskentajärjetelmään viimeistään 25.5.2019 klo 17 mennessä

Hyväksytyt vaalikuoret pakataan sadan kappaleen nippuihin, paketoidaan ja sinetöidään odottamaan Pirkanmaan vaalipiirilautakunnalle toimittamista.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta suorittaa ennakko- ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisen ja päättää niiden hyväksymisestä.

Päätöksen lisätiedot

Keskusvaalilautakunnalle oli saapunut yhteensä 332 ennakkoäänestysasiakirjaa (joista 1 kirjeäänestys), jotka kaikki hyväksyttiin. Äänestysprosentiksi tuli 20 %.

Vaalikuoret erotettiin lähetekirjeistä ja pakattiin sadan kappaleen nippuihin, paketoitiin ja sinetöitiin sekä talletettiin seuraavana päivänä tapahtuvaa Pirkanmaan vaalipiirilautakunnalle toimittamista varten.

§ 19 Muut asiat

Ennakkoäänestyksen vaalikuoret toimitetaan vaalipiirilautakunnan järjestämällä kuljetuksella Tampereelle lauantaina 25.5.2019. Keskusvaalilautakunnan sihteeri huolehtii äänten luovuttamisesta.

Väestörekisterikeskuksen kirje: Äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraatille.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.