Tekninen lautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Wiinamäki Petteri
Varapuheenjohtaja
Sillanpää Niina
Esittelijä
Ala-Kurki Henna
Pöytäkirjanpitäjä
Kujansuu Johanna
Tarkastajat
Jokioja Tiina, Peltomäki Jarkko
Osallistujat
Aho Timo, Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Korkiakoski Mika, Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja, Vierre Ulla
Varajäsenet
Annala Taija, Jytilä Kirsi, Kaikkonen Sirpa, Koivisto Juha, Leinonen-Jokioja Sami, Peltomäki Jarkko, Rahkola Jaana, Soininen Kalle, Toivonen Katri
Muu osallistujat
Ojala Janne, Shemeikka Olivia
Kokousnumero
2/2024
Kokouspäivä
9.2.2024
Kokouksen alkuaika
16:30
Kokouksen päättymisaika
17:55
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 9.2.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 12.2.2024
Allekirjoittajan nimi Henna Ala-Kurki
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja

§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokouseen osallistujat.

§ 16 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Tiina Jokioja ja Mika Korkiakoski. Pöytäkirja tarkastetaan 9.2.2024 ja pidetään nähtävänä 12.2.2024 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Jokioja ja Jarkko Peltomäki.

§ 17 Teknisen lautakunnan esitys talouden sopeuttamisesta ja kehitysideoista

Kihniön kunnanhallitus päätti asettaa talouden sopeuttamistyöryhmän etsimään keinoja kunnan talouden sopeuttamiseen tulevia vuosia varten. Kihniön kunta lähti kuluvaan vuoteen 300.000 euroa alijäämäisellä budjetilla ja vuosille 2025–2027 kohdistuu lisäksi Sote:sta johtuvat valtionosuusleikkaukset, mahdollisesti taantuman aiheuttama verotulojen lasku ja työehtosopimuksen mukainen tavallista kalliimpi palkkaratkaisu. Sopeuttamisen tarpeeseen vaikuttaa oleellisesti myös viime vuoden noin 500.000 €:n tappiollinen tulos.

Talouden sopeutustyöryhmän työ on aikataulutettu siten, että kunnanhallitus käsittelee työryhmän esityksen kokouksessaan 6.5.2024 ja valtuustoseminaari asian tiimoilta pidetään 20.5.2024.

Sopeuttamistyöryhmä haluaa osalistaa henkilöstönsä sekä lautakunnat ja poliittiset ryhmät antamaan ehdotuksia työryhmän toiminnalle. Vastaukset pyydetään 15.2.2024 mennessä.Esittelijä
Ala-Kurki Henna
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää talouden sopeuttamisesta ja kehitysideoista sopeuttamistyöryhmälle seuraavasti:

Kunnan toiminnan kannalta tarpeettomista rakennuksista (7 kpl) luopuminen.

Kunnan omana tuotantona järjestettävän kiinteistönhoidon (kiinteistönhuolto ja siivous) optimointi.

Hulevesien osittainen eriyttäminen viemäriverkostosta.

Metsätilojen arviointi ja rantatonttien kaavoitus.

Terveyskeskuksen tilojen uusiokäyttö.

Pyhäniemessä olevien kaavoitettujen tonttien arviointi.

Puumilan alueen kehittäminen.

Liikuntapaikkojen käytön optimointi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.