Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Törmä Leila
Varapuheenjohtaja
Nevanperä Mikko
Pöytäkirjanpitäjä
Lankinen Vilja
Tarkastajat
Myllyniemi Tuula, Toroskainen Maarit
Osallistujat
Haapamäki Arsi, Kaikkonen Sirpa, Koivukoski Mikael, Koskinen Jari, Malin Marketta, Oksanen Silja, Toroskainen Maarit
Varajäsenet
Annala Taija, Jytilä Kirsi, Kohtala Paavo, Korkiakoski Mika, Leinonen-Jokioja Sami, Myllyniemi Tuula, Rahkola Jaana, Soininen Kalle, Vierre Ulla
Muu osallistujat
Koivisto Neea, Shemeikka Mika, Sillanpää Matti
Kokousnumero
3/2024
Kokouspäivä
14.2.2024
Kokouksen alkuaika
17:30
Kokouksen päättymisaika
19:06
Kokouspaikka
Kunnantalon kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 14.2.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 15.2.2024
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri

§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 15 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Jari Koskinen ja Maarit Toroskainen. Pöytäkirja tarkastetaan 14.2.2024 ja pidetään nähtävänä 15.2.2024 kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Jari Koskisen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tuula Myllyniemi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 16 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esitys talouden sopeuttamiseksi

Kihniön kunnanhallitus päätti asettaa talouden sopeuttamistyöryhmän etsimään keinoja kunnan talouden sopeuttamiseen tulevia vuosia varten. Kihniön kunta lähti kuluvaan vuoteen 300.000 euroa alijäämäisellä budjetilla ja vuosille 2025–2027 kohdistuu lisäksi sote:sta johtuvat valtionosuusleikkaukset, mahdollisesti taantuman aiheuttama verotulojen lasku ja työehtosopimuksen mukainen tavallista kalliimpi palkkaratkaisu. Sopeuttamisen tarpeeseen vaikuttaa oleellisesti myös viime vuoden noin 500.000 €:n tappiollinen tulos.

Talouden sopeutustyöryhmän työ on aikataulutettu siten, että kunnanhallitus käsittelee työryhmän esityksen kokouksessaan 6.5.2024 ja valtuustoseminaari asian tiimoilta pidetään 20.5.2024.

Sopeuttamistyöryhmä haluaa osalistaa henkilöstönsä sekä lautakunnat ja poliittiset ryhmät antamaan ehdotuksia työryhmän toiminnalle. Vastaukset tulee toimittaa 15.2.2024 mennessä.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta vastaa kysymyksiin:

1. Mistä voisimme luopua ja säästää omalla toimialallanne?

2. Mitä voisimme tehdä toisin ja kehittää sekä tehostaa toimintaamme omalla toimialallanne?

Muut osallistujat
Sillanpää Matti
Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta laatii kokouksessaan esityksen työryhmälle toimitettavaksi.

Asian kokouskäsittely

Lautakunta laati esityksen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Sopeuttamistyöryhmä