Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Törmä Leila
Varapuheenjohtaja
Nevanperä Mikko
Pöytäkirjanpitäjä
Lankinen Vilja
Tarkastajat
Haapamäki Arsi, Malin Marketta
Osallistujat
Haapamäki Arsi, Kaikkonen Sirpa, Koivukoski Mikael, Koskinen Jari, Malin Marketta, Oksanen Silja, Toroskainen Maarit
Varajäsenet
Annala Taija, Jytilä Kirsi, Kohtala Paavo, Korkiakoski Mika, Leinonen-Jokioja Sami, Myllyniemi Tuula, Soininen Kalle, Vierre Ulla
Muu osallistujat
Koivisto Neea, Shemeikka Mika
Kokousnumero
7/2023
Kokouspäivä
18.10.2023
Kokouksen alkuaika
17:30
Kokouksen päättymisaika
18:08
Kokouspaikka
Teams
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 18.10.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 19.10.2023
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri

§ 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Sirpa Kaikkonen ja Arsi Haapamäki. Pöytäkirja tarkastetaan 18.10.2023 ja pidetään nähtävänä 19.10.2023 kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Marketta Malin.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 76 Lausunto Pirkanmaan hyvinvointialueen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2023–2026:sta

Pirkanmaan hyvinvointialue pyytää lausuntoa hyvinvointialueen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2023–2026:sta ja siihen linkitettävistä lakisääteisistä alueellisista hyvinvointisuunnitelmista.

Aineisto on välitetty lautakunnalle nähtäväksi ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta esittää oheisen lausunnon kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus