Kunnanhallitus 2021-2025

Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu
Varapuheenjohtaja
Silvennoinen Erja
Esittelijä
Liukku Petri
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Jytilä Kirsi, Niemenmaa Nina, Niemi Marjo, Ojala Janne, Shemeikka Mika, Toivonen Katri
Varajäsenet
Haapamäki Arsi, Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Koskinen Jari, Malin Marketta, Nevanperä Mikko, Oksanen Silja, Soininen Kalle, Törmä Leila
Muu osallistujat
Alkkiomäki Jari, Markkola Juha-Matti, Pusa Leila, Wiinamäki Petteri
Kokousnumero
14/2023
Kokouspäivä
13.11.2023
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
18:50
Kokouspaikka
Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 13.11.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 14.11.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 162 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 163 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Erja Silvennoinen ja Mika Shemeikka. Pöytäkirja tarkastetaan 13.11. ja pidetään nähtävänä 14.11.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 164 Pirkanmaan saavutettavuusohjelmaan osallistuminen 2024 - 2025 / Tampere - Pirkkalan lentoliikenteen tukeminen

Pirkanmaan saavutettavuusohjelmaa on sovittu toteutettavan vuosina 2023–2025. Vuosi 2024 on toinen rahoitettava vuosi ja esityksenä on, että rahoitus kuntien osalta jatkuisi kuten vuonna 2023. Tällöin Tampereen kaupunkiseudun kunnat rahoittivat ohjelmaa 3 eurolla asukasta kohden ja Pirkanmaan muista kunnista Akaa, Kuhmoinen, Parkano, Pälkäne, Sastamala ja Virrat 1,5 eurolla asukasta kohden. Muut kunnat eivät rahoitukseen osallistuneet.

Ohjelman toimeenpanon kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että kaikki Pirkanmaan kunnat osallistuisivat tulevana vuonna rahoitukseen. Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat jo osaltaan tehneet asiaa koskevan periaatepäätöksen ja asiaa esitellään nyt Pirkanmaan kuntajohtajakokouksessa vastaavanlaisen tahtotilan muodostamiseksi koko Pirkanmaan osalta.

Ohjelman yksiselitteisenä tavoitteena täydellisesti muuttuneessa maailmantilanteessa on varmistaa Pirkanmaan saavutettavuus suorilla Euroopan lennoilla Tampere-Pirkkalan lentoaseman kautta. Henkilöliikenteen lisäksi myös tavaralogistiikalla on kasvava merkitys. Ohjelman myötä olemme kyenneet haastamaan kansallisen lentoliikennestrategian, jonka mukaan maailmalle lennetään vain Helsinki-Vantaan kautta. Samalla on käynyt selväksi, ettei kansallinen lentoyhtiö Finnair tule avaamaan lentoja Tampereelta Helsinkiin. Niinpä elinkeinoelämän tarvitseman sujuvan asioinnin, erilaisten tapahtumien, matkailun ja huoltovarmuuden näkökulmasta suorat lennot erityisesti sellaisiin kohteisiin, kuten Riika, Amsterdam ja Kööpenhamina, ovat erityisen tärkeitä. Näistä ns. hubeista lennetään kaikille mantereille satoihin kohteisiin. airBalticin ohella liikematkustajia palvelee Lygg-niminen yhtiö Tukholman reitillä Bromman kentälle. Ryanair on muuttanut omaa liiketoimintastrategiaansa, minkä myötä se on poistunut Tampere-Pirkkalasta.

Pääyhteistyökumppaniksi on valikoitunut monien neuvottelujen jälkeen airBaltic, joka on verkostoyhtiö, joka palvelee profiililtaan liikematkustajia mutta myös ns. halpamatkustajasegmenttiä. Yhtiö on vahvasti sitoutunut Tampereeseen, mistä kertoo se, että se avasi Tampere-Pirkkalaan neljännen ja ensimmäisen Baltian ulkopuolisen hubinsa. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö on sijoittanut pysyvästi koneen kentälle, josta sitä operoidaan. Kyseessä on mittava investointi ja se on ensimmäinen Helsinki-Vantaan ulkopuolinen vieraan yhtiön kotikenttä Suomessa. Saavutettavuusohjelman tavoitteena on jatkossa saada yhtiö sijoittamaan lisää koneita Tampere-Pirkkalaan, mikä on myös yhtiön julki lausuttu tavoite. Lentomarkkinat ovat haastavassa tilanteessa. Talous taantuu, Euroopassa on sota ja maailmanpolitiikan tilanne on äärimmäisen kireä. Lisäksi Suomen lentomarkkina ei vieläkään ole toipunut koronapandemiasta kunnolla, sillä olemme edelleen noin 30 prosenttia jäljessä. Erityisen hitaasti on palautunut liikematkustus. Vallitsevassa tilanteessa Pirkanmaan kunnilta edellytetään vahvaa sitoutumista ohjelman jatkoon juuri nyt. Ohjelmalla on saavutettu merkittäviä tuloksia ja myönteinen kehitys on kyettävä varmistamaan nyt, kun pelkkä markkinoiden veto ei siihen välttämättä riitä. Saavutettavuus tällä hetkellä on maakuntakenttävertailussa paras mahdollinen. Matkustajille ovat tarjolla suorat lennot Riikaan, Amsterdamiin, Kööpenhaminaan ja Tallinnaan sekä lomakohteista Malagaan, Las Palmasiin ja Teneriffalle.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättä aikaisemman linjauksen mukaisesti, että se osallistuu Tampere - Pirkkalan lentoliikenteen tukemiseen ( saavutettavuusohjelma) vuosina 2024 ja 2025 1,5 euron avustukseen asukasta kohden, mikäli kaikki Pirkanman kunnat ottavat tähän osaa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
marja.aalto@businesstampere.com

§ 165 Ranta-asemakaavan laadinnan käynnistäminen

Kihniön kuntaa pyydetään käynnistämään Korpilahden ranta-asemakaavan laatiminen kiinteistöllä 250-407-8-44 Korpilahti.

Laadittavan ranta-asemakaavan tavoitteena on vahvistaa alueella oleva loma-asunnon rakennuspaikka sekä osoittaa alueelle yksi uusi loma-asunnon rakennuspaikka.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5,86 hehtaaria. Suunnittelualueella on todellista sekä muunnettua rantaviivaa noin 320 metriä. Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Nerkoonjärven rannalla, noin 7 kilometriä Kihniön kuntakeskuksesta linnuntietä kaakkoon. Suunnittelualueelle on kiinteä tieyhteys.

Maankäytön suunnittelusta vastaa Nosto Consulting Oy, kaavan laatijana dipl.ins Pasi Lappalainen.

Lisäksi Kihniön kuntaa pyydetään hoitamaan ranta-asemakaavn vireilletulosta kuuluttamisen ja osallisten kuulemisen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus:

- hyväksyy esityksen ranta-asemakaavan laadinnan aloittamisesta esittelytekstin mukaisille maa-alueille.

- hyväksyy kaavan laatijoiksi esityksen mukaisesti Nosto Consulting Oy:n, kaavan laatijana dipl.ins. Pasi Lappalainen

- Päättää, että kaavanlaatimisen kaikista kunnalle aiheutuvista kustannuksista vastaa kaavoitus pyynnön tehneet tahot MRL 59 §:n mukaisesti ja tekninen toimi laatii asiasta kaavoitussopimuksen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Asianosaiset

§ 166 Eronpyyntö luottamustoimista

Mirkka Joensuu on pyytänyt eroa luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi.

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin (KuntaL 70 §). Joensuu on toiminut valtuuston varavaltuutettuna, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan ja keskusvaalilautakunnan varajäsenenä.

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että:

  • Joensuulle myönnetään ero luottamustoimista
  • Joensuun tilalle sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan valitaan varajäsenen
  • valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Perussuomalaisten valtuustoryhmään jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 167 Kunnanhallituksen kokousajat 1. vuosipuoliskolla 2024

Kunnan hallintosäännön mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää pitää kokouksensa pääsääntöisesti terveyskeskuksen kokoushuoneessa ja pandemia-aikana Puumilassa ja vuoden ensimmäiselle vuosipuoliskolle vahvistetaan seuraavat ajat:

22.1.2024

12.2.2024

4.3.2024

Ke 27.3.2024 ( tilinpäätös)

22.4.2024

6.5.2024

3.6.2024

Lisäksi on huomioitava, että 2024 on vuosi, jolloin tuulivoimaosayleiskaavat etenevät ja vaativat todennäköisesti edellä mainitusta poikkeavia kokouspäivämääriä.

Tilinpäätös kunnanvaltuusto keskiviikkona 10.6.2024

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 168 Kunnanvaltuuston 30.10.2023 kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 96 §).

Kunnanvaltuuston 30.10.2023 kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 27 Läntisen Pirkanmaan työllisyysaluen perustaminen

§ 28 Vuoden 2024 tuloveroprosentti

§ 29 Kiinteistöverot vuodelle 2024

§ 30 Muut asiat

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 169 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 170 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

5 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 171 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja § 45, 46

Talouspäällikkö § -


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet viranhaltijapäätökset tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 172 Ilmoitusasiat

Saapuneet:

1. Hämeenlinnan hallinto-oikeus: Päätös asiassa; Rakennussuojelua koskeva valitus

2. Pirkanmaan Ely: Työllisyyskatsaus syyskuu 2023, Kihniön työttömyysprosentti 6,1

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 173 Osallistuminen Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa hankkeeseen

Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa -hankkeella luodaan eurooppalainen paikallisesti valittujen poliitikkojen verkosto, jonka tarkoituksena on viestiä EU:hun liittyvistä asioista EU:n ja paikallisen hallintotason muodostaman uudenlaisen kumppanuuden kautta.

Hanke tarjoaa paikallispoliitikoille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä ja jakaa tietoa erilaisista EU:hun liittyvistä asioista, jotka kiinnostavat ihmisiä paikallisella tasolla. Se auttaa lisäksi edistämään kansalaisten osallistumista ja herättämään keskustelua näistä asioista ja Euroopan tulevaisuudesta. Päätavoitteena on tukea aidon eurooppalaisen julkisen keskustelun muodostumista.

Euroopan komissio kutsuu paikallisviranomaiset mukaan tähän hankkeeseen.

Verkoston jäsenet osallistuvat vaalipiirissään ja/tai paikallisissa tiedotusvälineissä keskusteluihin EU:n toteuttamista poliittisista aloitteista ja toimenpiteistä.

EU:hun liittyvistä asioista viestiminen paikallistasolla on tärkeää Euroopan tulevaisuuskonferenssin avulla käynnistetyn kehityksen ylläpitämiseksi ja NextGenerationEU -suunnitelman toimien yhteydessä.

Hanke on toteutettu läheisessä yhteistyössä Euroopan parlamentin ja alueiden komitean eurooppalaisen alue- ja paikallispäättäjien verkoston kanssa.

Päätösehdotus

Kihniön kunta päättää hakea Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa -verkoston jäsenyyttä ja nimittää verkoston jäseneksi Juha-Matti Markkolan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Markkola Juha-Matti