Sivistyslautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Törmä Leila
Varapuheenjohtaja
Nevanperä Mikko
Pöytäkirjanpitäjä
Lankinen Vilja
Tarkastajat
Malin Marketta, Nevanperä Mikko
Osallistujat
Haapamäki Arsi, Kaikkonen Sirpa, Koivukoski Mikael, Koskinen Jari, Malin Marketta, Oksanen Silja, Toroskainen Maarit
Varajäsenet
Annala Taija, Jytilä Kirsi, Kohtala Paavo, Korkiakoski Mika, Leinonen-Jokioja Sami, Myllyniemi Tuula, Soininen Kalle, Vierre Ulla
Muu osallistujat
Koivisto Neea, Shemeikka Mika
Kokousnumero
6/2023
Kokouspäivä
13.9.2023
Kokouksen alkuaika
17:33
Kokouksen päättymisaika
19:05
Kokouspaikka
Kunnantalon kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 13.9.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 14.09.2023
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri

§ 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 67 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Paavo Kohtala ja Mikko Nevanperä. Pöytäkirja tarkastetaan 13.9.2023 ja pidetään nähtävänä 14.9.2023 kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Toiseksi tarkastajaksi valittiin Marketta Malin.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 68 Liikuntaneuvojan palveluketju ja prosessikuvaus

Liikuntaneuvoja Emilia Piilola esittelee liikuntaneuvonnan palveluketjun ja prosessikuvauksen sekä tilastoja palvelun vaikuttavuudesta.

Oheismateriaali esitetään kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee liikuntaneuvonnan palveluketjun ja prosessikuvauksen tietoonsa saatetuksi ja vie edelleen tiedoksi hallitukselle.

Asian kokouskäsittely

Emilia Piilola poistui kokouksesta esityksen jälkeen klo 18.15.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kristiina Mäkelä

§ 69 Kihniön yhtenäiskoulun koulukuljetusjärjestelyjen hyväksyminen lukuvuodelle 2023-2024

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 23.06.2021 koulukuljetusten liikennöitsijöiksi Tilausliikenne Rauno Koivukoski Ky:n , Kivineva-yhtiöt Oy:n sekä taksi Tiina Jokiojan. Osa oppilaista kulkee Lamminmäen ajamalla vakiovuorolla Mustaniementien ja Kankarin kautta.

Sopimuskausi on 01.08.2021 - 31.07.2024 + optiovuodet 01.08.2024 - 31.07.2026.

Kivineva-yhtiöt Oy:n kuljetukset ovat siirtyneet Tilausliikenne Koivukoski Oy:lle.

Koulukuljetuslistat, ajoreitit sekä kustannusarvio ovat valmistuneet ja ne esitellään lautakunnalle kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy Kihniön yhtenäiskoulun oppilaiden koulukuljetusjärjestelyt ja koulukuljetuskustannukset lukuvuodelle 2023-2024 sekä valtuuttaa hyvinvointijohtaja Vilja Lankisen

- tekemään kuljetusjärjestelyihin tarvittaessa pienimuotoisia muutoksia.

- allekirjoittamaan liikennöitsijöiden kanssa tehdyt sopimukset lukuvuoden 2023-2024 kuljetuksista

- hyväksymään liikennöitsijöiden laskut lukuvuoden 2023-2024 kuljetuksista.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 70 Vuoden 2024 erityisteemojen ja -toimenpiteiden valinta

Hallintokuntien tulee suunnitella painopisteet ja toimenpiteet kuntastrategian toteuttamiseksi. Sivistystoimen erityisteemojen tunnistamiseksi perustettiin työryhmä. Kokouksessaan 24.8 (§58) sivistyslautakunta nimesi työryhmän jäsenet.

Työryhmä kokoontui torstaina 31.8 ja siihen osallistui rehtori, päiväkodinjohtaja, päiväkodin opettaja, kirjastonjohtaja ja hyvinvointijohtaja sekä sivistyslautakunnasta Leila Törmä, Marketta Malin ja Mikko Nevanperä. Viranhaltijat kuulivat oman osastonsa henkilökunnalta ehdotuksia erityisteemoiksi ja -toimenpiteiksi. Vapaa-aikaohjaaja ja liikuntaneuvoja kommentoivat suunnitelmaa ennen työryhmän tapaamista.

Teemat, painopisteet ja toimenpiteet päätettiin niin, että ne voidaan ottaa huomioon vuoden 2024 talousarvion suunnittelussa.

Valitut erityisteemat ja -toimenpiteet esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee vuoden 2024 erityisteemat ja -toimenpiteet tietoonsa saatetuiksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 71 Hyvinvointikyselyn tulokset

Pihlajalinnan työterveyshuolto on järjestänyt yhdessä Kihniön kunnan kanssa työterveyskyselyn kunnan työntekijöille. Kysely toteutettiin keväällä 2023 ja siihen vastasi yhteensä 36 kunnan työntekijää.

Tulokset esitetään kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistyslautaunta merkitsee hyvinvointikyselyn tulokset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 72 Viranhaltijapäätökset

Hyvinvointijohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 24.6.2023-13.9.2023

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 73 Ilmoitus- ja muut asiat

  • Hanna Nordström tulee esittelemään koulun nuorisotyötä Kihniön yhtenäiskoululla
  • Sovitaan uusi kokousaika.
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja keskustelee mainituista aiheista. Sovitaan seuraava kokous maanantaille 23.10 klo 17.30. Kokouspaikkana kunnanviraston kokoushuone.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.