Kunnanhallitus 2021-2025

Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu
Varapuheenjohtaja
Silvennoinen Erja
Esittelijä
Liukku Petri
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Ala-Katara Severi, Jytilä Kirsi
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Jytilä Kirsi, Niemenmaa Nina, Niemi Marjo, Ojala Janne, Shemeikka Mika, Toivonen Katri
Varajäsenet
Haapamäki Arsi, Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Koskinen Jari, Malin Marketta, Nevanperä Mikko, Oksanen Silja, Soininen Kalle, Törmä Leila
Muu osallistujat
Markkola Juha-Matti, Pusa Leila, Wiinamäki Petteri
Kokousnumero
8/2023
Kokouspäivä
12.6.2023
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
17:20
Kokouspaikka
Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 12.6.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 13.6.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 97 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Severi Ala-Katara ja Kirsi Jytilä. Pöytäkirja tarkastetaan 12.6. ja pidetään nähtävänä 13.6.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 98 Poikkeamishakemus

Edeltävä kohta
§ 42 Poikkeamishakemus
Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä poikkeamisen teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tule hakea rakennusvalvontaviranomaiselta vuoden kuluessa siitä, kun kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä kunnanhallituksen poikkeamispäätös.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Pirkanmaan ELY, hakija

§ 99 Pyhäniementien teollisuusalueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 1 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Edeltävä kohta
§ 39 Pyhäniementien teollisuusalueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Pyhäniementien teollisuusalueen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, laittaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäväksi ja pyytää siitä lausunnot.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.