Sivistyslautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Törmä Leila
Varapuheenjohtaja
Nevanperä Mikko
Esittelijä
Lankinen Vilja
Pöytäkirjanpitäjä
Lankinen Vilja
Tarkastajat
Malin Marketta, Toroskainen Maarit
Osallistujat
Haapamäki Arsi, Kaikkonen Sirpa, Koivukoski Mikael, Koskinen Jari, Malin Marketta, Oksanen Silja, Toroskainen Maarit
Varajäsenet
Annala Taija, Jytilä Kirsi, Kohtala Paavo, Korkiakoski Mika, Leinonen-Jokioja Sami, Myllyniemi Tuula, Soininen Kalle, Vierre Ulla
Muu osallistujat
Koivisto Neea, Männikkö-Tarsia Tarja, Shemeikka Mika
Kokousnumero
3/2023
Kokouspäivä
15.5.2023
Kokouksen alkuaika
17:30
Kokouksen päättymisaika
19:00
Kokouspaikka
Kunnantalon kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 15.5.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 16.5.2023 alkaen
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri

§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Jari Koskinen ja Marketta Malin. Pöytäkirja tarkastetaan 15.5.2023 ja pidetään nähtävänä 16.5.2023 kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Maarit Toroskainen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 29 Luokanopettajan valinta

Aiemmin eläköityneen luokanopettajan virkaa ei ole saatu täytetyksi vakinaisesti. Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 22.03.2023 laittaa viran auki 01.08.2022 alkaen toistaiseksi niin, että viran viimeinen hakupäivä on 01.05.2023. Viimeinen hakupäivä oli 01.05.2023.

Virka oli auki kunnan verkkosivuilla, Ylä-Satakunta-lehdessä ja TE-palvelujen sivuilla. Virkaan haki 3 henkilöä, joista 2 oli muodollisesti päteviä. Kaikki pätevät henkilöt kutsuttiin haastatteluun.

Vakinaiseen virkaan valittavan henkilön tulee olla viran täyttöhetkellä muodollisesti pätevä. Hakuasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ne arkistoidaan sivistystoimistoon.

Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää vakinaisten opettajien valitsemisesta ja sivistystoimenjohtaja päättää muun henkilöstön valinnasta.

Sivistyslautakunnan haastatteluryhmä haastatteli hakijat torstaina 04.05.2023.

Liite 2 yhteenveto hakijoista

Muut osallistujat
Männikkö-Tarsia Tarja
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää valita Kihniön yhtenäiskoulun luokanopettajan virkaan kasvatustieteiden maisteri Jaana Oksasen ja hänen kieltäytymisen varasijalle kasvatustieteiden maisteri Sini Kivistön.

Hakijoista Jaana Oksasella on todettu olevan parhaat edellytykset hoitaa menestyksekkäästi virkatehtäviään. Päätöksen perusteena on kokonaisarviointi, jossa on huomioitu kelpoisuusehdot, koulutus, työkokemus, haastattelu ja yleiset virkamiehen nimitysperusteet.

Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.

Virkavaali on ehdollinen, kunnes valittu on viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksestä tiedon saatuaan esittänyt hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisen rikosrekisteriotteen. Virassa noudatetaan (4) kuukauden koeaikaa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Hakijat, palkkatoimisto

§ 30 Erityisluokanopettajan valinta

Kihniön sivistystoimen erityisluokanopettajan virka on ollut täytettynä määräaikaisesti, koska tehtävään ei ole ollut aiemmin pätevää hakijaa. Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 22.03.2023 laittaa viran auki 01.08.2023 alkaen toistaiseksi niin, että viran viimeinen hakupäivä on 01.05.2023. Virka oli auki kunnan verkkosivuilla, Kuntarekryssä, Ylä-Satakunta-lehdessä ja TE-palvelujen sivuilla. Virkaa haki 2 henkilöä, joista 1 oli muodollisesti pätevä.

Vakinaiseen virkaan valittavan henkilön tulee olla viran täyttöhetkellä muodollisesti pätevä. Hakuasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ne arkistoidaan sivistystoimistoon.

Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää vakinaisten opettajien valitsemisesta.

Sivistyslautakunnan haastatteluryhmä haastatteli hakijat torstaina 04.05.2023.

Muut osallistujat
Männikkö-Tarsia Tarja
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää keskeyttää haun.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 31 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2023-2024

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2023 – 2024 on päivitetty.

Liite1 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2023-2024

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2023 – 2024 liitteen 1 mukaisesti.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 32 Liittyminen Hanselin kilpailutukseen Puhtaanapidon tarvikkeista 2024-2026

Puhtaanapidon tarvikkeet -puitejärjestely sisältää laajan valikoiman puhtaanapidon ammattikäyttöön soveltuvia tuotteita ja tarvikkeita sekä niihin liittyviä palveluita.

Sopimustuotteet soveltuvat eri toimintaympäristöihin ja käyttökohteisiin. Mukana ovat pesu- ja puhdistusaineet, siivousvälineet, pehmopaperit, roskapussit ja jätesäkit, henkilöhygienian tuotteet sekä ammattikeittiöiden koneelliseen tiskaukseen tarvittavat tuotteet. Yhteishankinnasta saat myös muun muassa logistiikka- ja suurkeittiöpalvelua sekä toimittajan tukipalveluja
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että

1. Kihniön kunta liittyy Hanselin kilpailuttamaan puitesopimukseen Puhtaanpidon tarvikkeista

2. Hyvinvointijohtajalle annetaan oikeus allekirjoittaa puitesopimus.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 33 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.03.2023

Sivistyslautakunnan tulojen toteutumaprosentti on 52,1 ja menojen toteutumaprosentti on 24,4. Nettobudjetoinnin mukainen toimintakateprosentti on 18,7.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 34 Viranhaltijapäätökset

Hyvinvointijohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 13.3-8.5.2023.

Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta 13.3-8.5.2023

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 35 Ilmoitus- ja muut asiat

  • Aluehallintovirasto, LSSAVI/3790/2023, Erityisavustukset kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen, Harrastaminen Kihniössä, avustus 22.000 euroa (75%)
  • Aluehallintovirasto, LSSAVI/18899/2021, Peli- ja mediakasvatus Kihniössä, Muutoshakemus; haettu käyttöajan pidennystä 31.12.2023 asti. Aluehallintovirasto myöntää jatkoajan hankkeen toimenpiteiden loppuun saattamiseksi.
  • Museovirasto, MV/84/02.05.02.00/2022, Esineistön kuvaaminen ja digitointi sekä käytettävyyden parantaminen, avustus 7.500€ (80%)
  • Sovitaan seuraava kokousaika.
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Sivistyslautakunnan seuraava kokous sovitaan pidettäväksi 7.6.2023 klo 17.30.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 36 Erityisluokanopettajan viran täyttäminen määräaikaisena 01.08.2023 - 31.07.2024

Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan hyvinvointijohtaja päättää määräaikaisen opettajien valitsemisesta.

Päätösehdotus

Erityisluokanopettajan virka laitetaan hakuun ja täytetään määräaikaisena 01.08.2023 - 31.07.2024.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 37 Liittyminen Hanselin kilpailutukseen Elintarvikkeista ja non-food-tuotteista

Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2023–2027 -puitejärjestely on jatkoa aiemmin kilpailutetulle Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2020–2024 -puitejärjestelylle.

Tarjouskilpailun tarjousaika päättyy 16.6.2023. Kilpailutuksessa haetaan yhtä tukkutoimittajaa neljäksi vuodeksi. Tavoitteena on, että puitesopimus tulee voimaan 1.10.2023 ja asiakkaat siirtyvät käyttämään sopimusta porrastetusti lokakuun 2023 ja huhtikuun 2024 välisenä aikana.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että

1. Kihniön kunta liittyy Hanselin kilpailuttamaan puitesopimukseen Elintarvikkeista ja non-food-tuotteista

2. Hyvinvointijohtajalle annetaan oikeus allekirjoittaa puitesopimus.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.