Sivistyslautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Törmä Leila
Varapuheenjohtaja
Nevanperä Mikko
Pöytäkirjanpitäjä
Sillanpää Matti
Tarkastajat
Nevanperä Mikko, Oksanen Silja
Osallistujat
Haapamäki Arsi, Kaikkonen Sirpa, Koivukoski Mikael, Koskinen Jari, Malin Marketta, Oksanen Silja, Toroskainen Maarit
Varajäsenet
Annala Taija, Jytilä Kirsi, Kohtala Paavo, Korkiakoski Mika, Leinonen-Jokioja Sami, Myllyniemi Tuula, Soininen Kalle, Vierre Ulla
Muu osallistujat
Leino Lotta, Shemeikka Mika
Kokousnumero
1/2023
Kokouspäivä
1.2.2023
Kokouksen alkuaika
18:00
Kokouksen päättymisaika
19:50
Kokouspaikka
Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 1.2.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 02.03.2023 alkaen
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Silja Oksanen ja Mikko Nevanperä. Pöytäkirja tarkastetaan 01.02.2023 ja pidetään nähtävänä 02.02.2023 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Silja Oksanen ja Mikko Nevanperä.

§ 3 Sivistyslautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2023

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunnan vuoden 2023 kokoukset pidetään tarvittaessa ja kokouspäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Kokouspaikka on yleensä kunnanviraston kokoushuone ja kokoukset alkavat kello 17.30.

Kokouskutsuna toimitetaan esityslista, joka pyritään postittamaan viimeistään neljä päivää ennen kokouspäivää. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää myös sähköpostilla. Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua koolle myös puhelimen tai sähköpostin välityksellä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 4 Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pitäminen vuonna 2023

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön mukaan kokouksesta kirjoittaa pöytäkirjan puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan nettisivuilla.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että lautakunnan vuoden 2023 pöytäkirjat tarkastaa kussakin kokouksessa erikseen valittavat kaksi pöytäkirjantarkastajaa viimeistään pöytäkirjan nähtäville laittamispäivään mennessä.

Sivistyslautakunta päättää, että vuonna 2023 sivistyslautakunnan kokouksesta laadittu pöytäkirja julkaistaan soveltuvin osin kunnan nettisivuilla viimeistään seitsemäntenä päivänä kokouksesta. Esityslistat julkaistaan soveltuvin osin kunnan nettisivulla.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 5 Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Kihniön kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvio- ja taloussuunnitelman mukaan talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävien hoitamista varten. Asianomainen hallintokunta jakaa tehtäväkokonaisuudelle annetun määrärahan käyttösuunnitelmassaan edelleen vastuuyksiköille ja kustannuspaikoille meno- ja tulolajitarkkuudella.

Esityslistan liitteet

Meno- ja tulolajitarkkuudella tehty ehdotus talousarvion käyttösuunnitelmaksi sivistyslautakunnan osalta vuodelle 2023 (liite 1)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2023. Käyttösuunnitelmaan voidaan talousarviovuoden aikana tehdä tarpeellisia muutoksia.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 6 Lukuvuoden 2023-2024 työpäivät

Perusopetuslain mukaan kunta päättää koulujen työ- ja loma-ajoista. Laki määrää ainoastaan, että koulutyö aloitetaan elokuussa ja päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä (PA 7 §). Lukuvuodessa on 190 työpäivää, mutta muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi osuvat itsenäisyyspäivä, loppiainen tai vapunpäivä vähentävät kukin osaltaan lukuvuoden pituutta yhdellä päivällä (PL 23 §).

Lukuvuonna 2023 – 2024 on 188 työpäivää ja liitteessä nro 2 on ehdotus työpäivistä ja loma-ajoista. Ehdotuksen mukaan lukuvuosi 2023 – 2024 alkaa tiistaina 08.08.2023, syysloma on viikolla 42 ja syyslukukausi päättyy torstaina 21.12.2023. Kevätlukukausi alkaa maanantaina 08.01.2024, talviloma on viikolla 9 ja lukuvuosi päättyy lauantaina 01.06.2024.

Esityslistan liitteet

Työ- ja lomapäivät lukuvuonna 2023-2024 ( liite 2)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen ehdotuksen lukuvuoden 2023 – 2024 työ- ja lomapäiviksi. Kihniön kunnan peruskoulussa lukuvuosi alkaa tiistaina 08.08.2023 ja syyslukukausi päättyy keskiviikkona 21.12.2023. Kevätlukukausi alkaa maanantaina 08.01.2024 ja lukuvuosi päättyy lauantaina 01.06.2024.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
yhtenäiskoulu

§ 7 Kihniön yhtenäiskoulun valinnaiskurssien opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle 2023-2024

Kihniön yhtenäiskoulun lukuvuodelle 2023– 2024 tarjottavien kurssien tarjotin on valmistunut. Opetussuunnitelmassa on kerrottu myös kurssin viikkotuntimäärä, tavoite ja arviointi.

Esityslistan liitteet:

Yhtenäiskoulun valinnaisaineiden opetussuunnitelmat 2023-2024, liite 3

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun valinnaisaineiden liitteen 3 mukaiset opetussuunnitelmat lukuvuodelle 2023-2024.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
yhtenäiskoulu

§ 8 Sopimus Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa aamu- ja iltapäivätoiminnan ja sekä koulun loma-ajan aikaisen hoidon järjestämisestä erityishuoltona

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyivät kunnista hyvinvointialueelle 1.1.2023. Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään kunnan perusopetuslain mukaisena toimintana. Tällä sopimuksella sovitaan tehtävänjaosta kunnan ja hyvinvointialueen välillä.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Kihniön kunnan välisen sopimuksen, liite 4

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 9 Liittyminen Hanselin kilpailutukseen koulu- ja askartelutarvikkeista 2024-2026

Yhteishankinnan kohteena ovat yleisimmin muun muassa päiväkodeissa, kouluissa ja palvelutaloissa käytettävät koulu-, kuvataide-, käsityö- ja askartelutarvikkeet sekä niiden tilaamiseen ja toimittamiseen liittyvät palvelut.

Puitejärjestely tulee sisältämään seuraaviin tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita:

 • Koulutarvikkeet (muun muassa vihot, kynät, kumit sekä muut opiskelutarvikkeet)
 • Kuvataide-, käsityö- ja askartelutarvikkeet

Hankinnan kohteeseen eivät sisälly muuan muassa kalusteet, lelut, pelit, urheiluvälineet, ohjelmointi- ja robotiikkatuotteet eivätkä luonnontieteiden opetustarvikkeet.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että

1. Kihniön kunta liittyy Hanselin kilpailuttamaan puitesopimukseen Koulu- ja askartelutarvikkeista

2. Vt. sivistystoimenjohtajalle annetaan oikeus allekirjoittaa puitesopimus.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 10 Liittyminen Hanselin kilpailutukseen Elintarvikkeista ja non-food-tuotteista 2023-2027

Hanselin yhteishankinta tulee sisältämään mm. valmiiksi kilpailutettuja hyvälaatuisia elintarvikkeita ja tarvittavia non-food-tuotteita. Tämän sopimuksen kautta saat maitotuotteet, lihatuotteet, kalatuotteet, kasvikset, vihannekset, hedelmät, perunat, säilykkeet, kuivatuotteet, virvoitusjuomat ja non-food-tuotteet jne. oman valintasi mukaan. Ravitsemussuositukset ja vastuulliset hankinnat huomioidaan. Tavoittelemme asiakkaalle helppokäyttöistä toimintamallia, jossa asiakas saa isolla volyymilla kilpailutetut edulliset hinnat ja tarpeen mukaiset tuotteet.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että

1. Kihniön kunta liittyy Hanselin kilpailuttamaan puitesopimukseen Elintarvikkeista ja non-food tuotteista

2. Vt. sivistystoimenjohtajalle annetaan oikeus allekirjoittaa puitesopimus.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 11 Varhaiskasvatuksen markkinointi ja asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2023 alkaen eduskunnan hyväksymän lain (1365/2022) ja indeksitarkistuksen mukaisesti.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin perittävä maksu on 295 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on edelleen 28 euroa.

Kihniön kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 12.12.2022, että Kihniön kuntalaisilta ei peritä varhaiskasvatusmaksua vuosina 2023-2024.

Käytännön toimintaan on aiheellista kuitenkin tehdä ohje.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 5 mukaiset varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2023 voimaan tuleviksi sekä keskustelee maksuttoman varhaiskasvatuksen markkinoinnista.

Asian kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa päätettiin perustaa työryhmä selvittämään asiaa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
päiväkoti

§ 12 Luvan myöntäminen leirikoulun järjestämiseen

Kihniön yhtenäiskoulun 9. luokan oppilaita (18 kpl) on lähdössä sivistyslautakunnassa hyväksytyn lukuvuosisuunnitelman mukaisesti leirikouluun Leville 19.03.- 24.03.2023. Kokouksessa on nähtävänä tuntiopettaja Niko Peltosen lähettämä lupa-anomus leirikoulun järjestämiseen. Leirikoulun ohjelmaan sisältyy tutustumista elämysmatkailua, laskettelua ja muuta liikuntaa.

Kokonaisvastuu leirikoulusta on tuntiopettaja Niko Peltosella. Valvojiksi lähtevät hänen lisäkseen tuntiopettaja Jaana Oksanen sekä mahdollisesti 1 huoltaja. Oppilaat vanhempineen ovat keränneet pääosin kaikki matkarahat. Matkat Leville kuljetaan linja-autolla Kihniöstä.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta antaa luvan Kihniön yhtenäiskoulun 9. luokan oppilaille leirikoulumatkan tekemiseen Leville 19. - 24.03.2023. Tuntiopettaja Niko Peltonen määrätään matkalle mukaan valvovaksi opettajaksi. Lisäksi kaikki mukaan lähtevät aikuiset toimivat valvojina matkan aikana.

Leirikoulussa ovat voimassa tiukennettuina koulun järjestyssäännöt, joihin jokainen oppilas on tutustunut ja ne hyväksynyt.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Niko Peltonen

§ 13 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 30.11.2022

Sivistyslautakunnan tulojen toteutumaprosentti on 114,5 ja menojen toteutumaprosentti on 89,8. Nettobudjetoinnin mukainen toimintakateprosentti on 84,5.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 14 Viranhaltijapäätökset

 • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 29.10.2022 – 25.01.2023
 • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 29.10.2022 - 25.01.2023
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 15 Ilmoitus- ja muut asiat

 • Aluehallintovirasto LSSAVI/18213/2022, Valtionavustuspäätös, koulunuorisotyö 2023-2024, 35.000 e, 90 %
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös VN/34954/2022, 30.12.2022. Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille myönnettävästä valtionosuudesta vuonna 2023.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös VN/34157/2021, 30.12.2022. Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2022
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös VN/35263/2022-OKM, 30.12.2022, Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n mukaiset esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2023.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös VN 32743/2022-OKM, 07.12.2021, Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 2023.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös VN/28633/2022, Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2023
 • Kuntaliitto 13 / 2022, 13.12.2022, Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvaus vuonna 2022
 • Pirkanmaan hyvinvointialue ei ole pystynyt tarjoamaan lakisääteisiä oppilashuollon palveluita tammikuun aikana.
 • Hengitysliitto on myöntänyt Kihniön sivistyslautakunnalle Mainio Teko - palkinnon tehdystä työstä hengityssairaiden ja Parkanon Hengitysyhdistyksen hyväksi.


Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 16 Koulukuljetustarjousten hintojen korotukset

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 18.03.2022 § 26 kompensoida koulukuljetusten kustannusten korotusta kevään osalta ja edelleen kokouksessaan 08.09.2022 § 70 korottaa koulukuljetuksista maksettavia korvauksia 6 % määräaikaisesti 1.8. - 31.12.2022.

Liikennöitsijöiden syksyllä esittämä huoli on edelleen aiheellinen. Sopimusta allekirjoittaessa diesel maksoi 1,51 e / litra.

Koulukuljetuspalvelujen maksut maksetaan arvonlisäverottomina 1.1. - 30.04.2023 välisen ajan.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä jatkaa koulukuljetuspalvelujen 6 % hinnankorotusta ajalle 1.1.2023 - 30.06.2023.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
liikennöitsijät