Tekninen lautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Wiinamäki Petteri
Varapuheenjohtaja
Sillanpää Niina
Pöytäkirjanpitäjä
Kujansuu Johanna
Tarkastajat
Korkiakoski Mika, Vierre Ulla
Osallistujat
Aho Timo, Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja, Vierre Ulla
Varajäsenet
Annala Taija, Jytilä Kirsi, Kaikkonen Sirpa, Koivisto Juha, Korkiakoski Mika, Leinonen-Jokioja Sami, Peltomäki Jarkko, Rahkola Jaana, Soininen Kalle
Muu osallistujat
Ojala Janne, Shemeikka Olivia
Kokousnumero
12/2022
Kokouspäivä
23.11.2022
Kokouksen alkuaika
16:30
Kokouksen päättymisaika
17:45
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 23.11.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 25.12.2022
Allekirjoittajan nimi Johanna Kujansuu
Allekirjoittajan titteli vt.Tekninen johtaja

§ 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

§ 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Vierre Ulla ja Korkiakoski Mika. Pöytäkirja tarkastetaan 23.11.2022 ja pidetään nähtävänä 25.11.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 102 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2023

Teknisen lautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2023, taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 ja talousarvioteksti vuodelle 2023.


Liite 1 talousarvioesitys vuodelle 2023, suunnitelmavuodet 2024-2025 ja talousarvioteksti 2023.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen teknisen lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 sekä talousarvioteksti 2023.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 103 Talouden toteuma 1.1. - 30.9.2022

Teknisen lautakunnan menojen toteumaprosentti on 83,8 ja tulojen toteuma 94,1. Toimintakate 61,5%.

Oheismateriaalina toteumavertailu.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1. - 30.9.2022.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 104 Muut asiat

  • Rakennustarkastajan päätökset 23.9. - 17.11.2022
  • Vastaanottohalli: aloitetaan suunnittelu; suunnittelutoimikuntaan valitaan rakennusjaosto, tekninen johtaja ja toimistoinsinööri
  • Paloaseman ja kunnanviraston ulkovalaistukset
  • Seuraava kokous 14.12.2022
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.