Keskusvaalilautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Kaikkonen Sirpa
Varapuheenjohtaja
Hellgren Jussi
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Alkkiomäki Mervi, Hellgren Jussi
Osallistujat
Alkkiomäki Mervi, Marttila Salme, Talasoja Timo
Varajäsenet
Aho Marja-Leena, Aho Timo, Erkkilä Marja, Joensuu Mirkka, Kohtala Paavo, Tarsia Matti
Kokousnumero
5/2022
Kokouspäivä
28.11.2022
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
17:35
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 28.11.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 29.11.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 15 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Mervi Alkkiomäki ja Jussi Hellgren. Pöytäkirja tarkastetaan 28.11.2022 ja pidetään nähtävänä 29.11.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 16 Sosiaalidemokraattisen puolueen valtuustoryhmän täydentäminen

Suomen Sosiaalidemokraattisen puolueen valtuustoryhmään muodostaa kaksi valtuutettua ja yksi varavaltuutettua. Valtuutettu Rami Kuuselalle on myönnetty ero luottamustoimista. Valtuutetuksi nousee Arsi Haapamäki. Valtuustoryhmä on jäänyt vajaaksi varavaltuutettujen osalta.

Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä. Jos varavaltuuettujen määrä valtuuston toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Varavaltuutetuksi tulee määrätä kuntavaalin perusteella seuraavaksi suurimman vertausluvun saanut ehdokas. Sosiaalidemokraattisen puolueen valtuustoryhmän osalta varavaltuutetun toimea ei saada täytetyiksi Vaalilain 93 §:ssä olevien säännösten nojalla, eli varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi. Sosiaalidemokraattisella puolueella ei ole enää varaedustaehdokkaita.


Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta toteaa, että Sosiaalidemokraattisen puolueen osalta varavaltuutetun toimea ei saada täytetyksi jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Valtuuston puheenjohtaja, Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä

§ 17 Keskustapuolueen valtuustoryhmän täydentäminen

Keskusta puolueen valtuutoryhmän muodostaa seitsemän valtuutettu ja kuusi varavaltuutettua. Valtuusto on myöntänyt eron luottamustoimista varavaltuutetuille Amalia Yli-Kärkelä ja Roosa Markkola. Valtuustoryhmä on jäänyt vajaaksi varavaltuutettujen osalta.

Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä. Jos varavaltuuettujen määrä valtuuston toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Varavaltuutetuksi tulee määrätä kuntavaalin perusteella seuraavaksi suurimman vertausluvun saanut ehdokas. Keskustapuolueella ei ole enää nimetä vaaliin osallistuneita varavaltutetuksi, jolloin valtuustoryhmä jää vajaaksi tältä osin.

Edeltävä kohta
§ 29 Eronpyyntö luottamustoimista / Yli-Kärkelä Amalia
Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta toteaa, että Keskustapuolueen osalta kaikkia varavaltuutetun toimia ei saada täytetyiksi. Keskustapuolueen valtuutettuja on yhteensä seitsemän ja varavaltuutettuja neljä jäljellä olevan toimikauden ajan. Varavaltuutetut vertausluvun mukaisessa järjestyksessä ovat 1. Kalle Soininen 2. Marketta Malin 3. Timo Aho 4. Tuula Myllyniemi

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Valtuuston puheenjohtaja, Keskustapuolueen valtuustoryhmä

§ 18 Keskusvaalilautakunnan sihteerin ja muun henkilökunnan nimeäminen

Vaalilain (714/1998) 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Keskusvaalilautakunta päättää muiden kuin sen kokouksiin vaalilaissa tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan. Vaalien sujuvan järjestämisen kannalta on tarkoituksenmukaista nimittää lain tarkoittamaa muuta henkilöstöä vastaamaan tietoteknisistä asioista sekä toimimaan vaalitietojärjestelmän käytön teknisenä tukena.

Päätösehdotus

Puheenjohtajan ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää, että:

1. keskusvaalilautakunnan sihteerinä eduskuntavaaleissa 2023 toimii talous- ja hallintojohtaja Kristiina Mäkelä ja hänen varallaan talouspäällikkö Marita Törmä.

2. eduskuntavaalien tietoteknisistä asioista vastaa IPP Oy.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto