Tekninen lautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Wiinamäki Petteri
Varapuheenjohtaja
Sillanpää Niina
Pöytäkirjanpitäjä
Kujansuu Johanna
Tarkastajat
Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja
Osallistujat
Aho Timo, Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja, Vierre Ulla
Varajäsenet
Annala Taija, Jytilä Kirsi, Kaikkonen Sirpa, Koivisto Juha, Korkiakoski Mika, Leinonen-Jokioja Sami, Peltomäki Jarkko, Rahkola Jaana, Soininen Kalle
Muu osallistujat
Koivistoinen Hannu, Ojala Janne, Shemeikka Olivia
Kokousnumero
11/2022
Kokouspäivä
3.11.2022
Kokouksen alkuaika
16:30
Kokouksen päättymisaika
17:00
Kokouspaikka
Teams-kokous
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 4.11.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 7.11.2022
Allekirjoittajan nimi Johanna Kujansuu
Allekirjoittajan titteli vt.Tekninen johtaja

§ 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokoukseen osallistujat.

§ 97 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Mika Shemeikka ja Erja Silvennoinen. Pöytäkirja tarkastetaan 4.12.2022 ja pidetään nähtävänä 7.12.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 98 Alvarin Sora ja Murske Oy / Mielipide ja vaatimus Paavontien tiesuunnitelmasta

Kihniön kunnassa on aloitettu Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus vuonna 2019. Samassa prosessissa on käsitelty myös Paavontie uusi tielinjaus. Kaavan laatijana on toiminut Ramboll Finland Oy.

Jokaisen käsittelyvaiheen jälkeen kaava-aineisto on ollut asianmukaisesti nähtävillä kunnan kotisivuilla ja kunnanvirastossa. Nähtävilläoloaikana on ollut mahdollisuus tehdä valitus tai jättää mielipide asiaan. Asianosaisille on myös erikseen lähetetty kirje, jossa kerrotaan nähtävilläolosta. Kaava on hyväksytty Kihniön kunnanvaltuustossa 13.12.2021.

Alvarisn Sora ja Murske Oy vaatii nyt Paavontien tiesuunnitelman keskeyttämistä ja asian palauttamista uuteen valmisteluun ja hänelle riittävän vuorovaikutteisen osallistumismahdollisuuden kaava- ja tiesuunnitelman valmisteluun.

Oheismateriaalina asianajotoimiston kirje Kihniön kunnalle ja kunnan pyytämä asianajajan lausunto.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta keskustelee asiasta ja päättää, että Kihniön kunta pitää Alvarin Sora ja Murske Oy:n vaatimuksia kaikilta osin perusteettomina eikä ryhdy niiden johdosta toimenpiteisiin.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Ari Niemi, asianajotoimisto Facta

§ 99 Muut asiat

  • Keskusteltiin määrärahan varaamisesta vuodelle 2023 vanhan koulun purkamista varten
  • Katuvalojen ajastaminen
  • Tekninen johtaja alkaa valmistelemaan Teollisuustien katkaisemista
Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tiedokseen saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.