Kunnanhallitus 2021-2025

Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu
Varapuheenjohtaja
Silvennoinen Erja
Esittelijä
Liukku Petri
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Ala-Katara Severi, Jytilä Kirsi
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Jytilä Kirsi, Niemenmaa Nina, Niemi Marjo, Ojala Janne, Shemeikka Mika, Toivonen Katri
Varajäsenet
Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Koskinen Jari, Malin Marketta, Nevanperä Mikko, Oksanen Silja, Soininen Kalle, Törmä Leila
Muu osallistujat
Markkola Juha-Matti, Pusa Leila, Wiinamäki Petteri
Kokousnumero
14/2022
Kokouspäivä
12.10.2022
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
18:20
Kokouspaikka
Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 12.10.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 13.10.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 184 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 185 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Severi Ala-Katara ja Kirsi Jytilä. Pöytäkirja tarkastetaan 12.10.2022 ja pidetään nähtävänä 13.10.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 186 Teknisen johtajan viran täyttäminen

Teknisen johtajan virka on ollut avoimena. Määräaikaan 11.10.2022 klo 15 mennessä saapui 8 hakemusta. Aikasemmalta hakukierrokselta mukana on 4 hakijaa. Hakijat ovat:

Ala-Kurki Henna, rakennustekniikan insinööri

Furu Marco, rakennusinsinööri

Hakala Kalle, kone- ja tuotantotekniikan insinööri

Huhtala Raimo, sähkövoimatekniikan insinööri

Ihainen Jari, rakennustekniikan insinööri

Laine Timo, rakennusinsinööri, liikkeenjohdon maisteri

Oksanen Teemu, rakennusinsinööri

Rytilä Jaakko, oikeustieteen maisteri

Salojärvi Aleksi, LVI-insinööri

Sydänlammi Sami, konetekniikan insinööri

Takku Pekka, automaatiotekniikan diplomi-insinööri

Yli-Hietanen Harri, konetekniikan insinööri


Liitteenä yhteenveto


Edeltävä kohta
§ 166 Teknisen johtajan viran täyttäminen
Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että:

- Aikaisemmin haastateltujen lisäksi kutsutaan toiselta hakukierrokselta haastatteluun Henna Ala-Kurki.

- Haastatteluryhmään valitaan teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja kunnanhallitus.

- Haastattelu pidetään 26.10.22 klo 15 kunnanviraston kokoushuoneessa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Haastattelutyöryhmään lisättiin kunnanjohtaja.

§ 187 Investoinnit vuodelle 2023

Kunnanhallitus käy keskustelun vuoden 2023 sekä suunnitteluvuosien investoinneista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy keskustelun vuoden 2023 investoinneista.

Oheisena hallintokuntien ehdotukset

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.