Nuorisovaltuusto 29.9.2022

Kunnanedustaja
Latvajärvi Arttu
Puheenjohtaja
Yli-Kärkelä Minka
Varapuheenjohtaja
Kärkelä Emilia
Pöytäkirjanpitäjä
Toivonen Katri
Osallistujat
Koivisto Neea, Leino Lotta, Rinneheimo Siiri, Shemeikka Olivia, Virtanen Vili
Kokousnumero
4/2022
Kokouspäivä
29.9.2022
Kokouksen alkuaika
14:15
Kokouksen päättymisaika
14:27
Kokouspaikka
Teams- kokous

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja. Valitaan tarkastajaksi Siiri Rinneheimo Pöytäkirja tarkastetaan 30.9 ja pidetään nähtävänä 30.9. alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 14 Teknisen lautakunnan edustajan valinta

Nuorisovaltuustolla on oikeus asettaa edustajansa lautakuntiin. Emma Pystykoski on myönnetty ero nuorisovaltuustosta ja hänen tilalleen tekniseen lautakuntaan tulee valita uusi edustaja.

Päätösehdotus

Valitaan tekniseen lautakuntaan edustajaksi Olivia Shemeikka. Varaedustajina toimivat muut nuorisovaltuuston jäsenet.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
tekninen lautakunta, valitut

§ 15 Muut asiat

Nuorisovaltuusto käy keskustelua muista esille tulevista asioista
Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto käy tarvittavat keskustelut, kirjaa muistiin ja merkitsee tiedokseen tarvittavat asiat.

Asian kokouskäsittely

- liikuntapuiston avajaisten siirtyminen. Tubettajan hankinnan eteneminen. Tarjous saatu- elokuva- ilta kirjastolla 6.10 klo 18:00. Mahdollisimman moni paikalle. Alussa ja lopussa tuolien siirtelyä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.