Sivistyslautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Törmä Leila
Varapuheenjohtaja
Nevanperä Mikko
Pöytäkirjanpitäjä
Sillanpää Matti
Tarkastajat
Koskinen Jari, Malin Marketta
Osallistujat
Haapamäki Arsi, Kaikkonen Sirpa, Koivukoski Mikael, Koskinen Jari, Malin Marketta, Oksanen Silja
Varajäsenet
Annala Taija, Kohtala Paavo, Korkiakoski Mika, Leinonen-Jokioja Sami, Myllyniemi Tuula, Soininen Kalle, Vierre Ulla
Muu osallistujat
Koivistoinen Hannu, Leino Lotta, Shemeikka Mika
Kokousnumero
8/2022
Kokouspäivä
4.10.2022
Kokouksen alkuaika
17:30
Kokouksen päättymisaika
18:30
Kokouspaikka
Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 5.10.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 10.10.2022 alkaen
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Jari Koskinen ja Marketta Malin. Pöytäkirja tarkastetaan 5.10.2022 ja pidetään nähtävänä 10.10.2022 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Koskinen ja Marketta Malin.

§ 76 Kirjaston kirjahankinnat

Sarastia on tehnyt hankintapäätöksen Kirjaston kirjat ja niihin liittyvät AV-materiaalit hankintaportaalitilauksina kilpailutuksesta perjantaina 26.08.2022 ja päätöksen valitusaika on päättynyt pe 09.09.2022. Sopimustoimittajiksi on valittu Kirjavälitys Oy ja Suomen Kirjastopalvelu Oy.

Sarastia on myös tehnyt käyttöoikeussopimuksen Woima Services Oy portaalitoimittajan kanssa, joka on määräaikainen ajalla 29.08.2022-31.10.2026. Kirjastot voivat hankkia hankintaportaalin käyttöönsä ja hyödyntää sitä sopimusajan tällä Sarastian käyttöoikeussopimuksella. Woima Services Oy laskuttaa portaalin asennuskustannukset sekä tilausten perusteella laskutettavat nidekohtaiset kustannukset suoraan asiakkaalta.

Kihniön kunta on ollut tähän asti kirjastoaineiston kilpailutuksessa optioasiakkaana.

Päätösehdotus

Kihniön kunta

1. päättää liittyä Sarastian tekemään hankintapäätökseen Kirjaston kirjat ja niihin liittyvät AV-materiaalit hankintaportaalitilauksina ajalle 29.08.2022-31.10.2026. Sopimustoimittajat ovat Kirjavälitys Oy ja Suomen Kirjastopalvelu Oy

2. hankkii Woima Services Oy:n hankintaportaalin käyttöönsä ja hyödyntää sitä tällä Sarastian käyttöoikeussopimuksella ajalla 29.08.2022-31.10.2026.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 77 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.08.2022

Sivistyslautakunnan tulojen toteutumaprosentti on 84,8 ja menojen toteutumaprosentti on 64,3. Nettobudjetoinnin mukainen toimintakateprosentti on 59,9.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 78 Sivistystoimenjohtajan tehtävien hoito

Kihniön kunnanhallitus päätti kokouksessaan 12.09.2022 eriyttää sivistystoimenjohtajan tehtävät yhtenäiskoulun rehtorin virasta. Kunnanhallitus antoi sivistyslautakunnalle tehtäväksi valmistella, miten aiemmat sivistystoimenjohtajan tehtävät hoidetaan jatkossa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta keskustelee asiasta ja valmistelee esityksen kunnanhallitukselle.

Asian kokouskäsittely

Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että hyvinvointijohtajan virka laitetaan auki kokonaisena 2.1.2023 alkaen. Tehtäväkuva on vielä muuttuva johtuen mahdollisesti hyvinvointialueen rajapinnan tehtävistä, mutta sivistyslautakunta esittää, että hyvinvointijohtajan tehtävänkuvaan kuuluisi nykyiset sivistystoimenjohtajan tehtävät lisättynä kulttuurisihteerin, hyvinvointikoordinaattorin ja viestintävastaavan tehtävillä.

Sivistyslautakunta esittää edelleen, että tehtäväkuvan tarkentamiseksi perustetaan työryhmä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 79 Viranhaltijapäätökset

  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 08.09.2022 – 29.09.2022
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 08.09.2022 - 29.09.2022
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.