Kunnanhallitus 2021-2025

Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu
Varapuheenjohtaja
Silvennoinen Erja
Esittelijä
Liukku Petri
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Silvennoinen Erja, Toivonen Katri
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Jytilä Kirsi, Niemenmaa Nina, Niemi Marjo, Ojala Janne, Shemeikka Mika, Toivonen Katri
Varajäsenet
Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Koskinen Jari, Malin Marketta, Nevanperä Mikko, Oksanen Silja, Soininen Kalle, Törmä Leila
Muu osallistujat
Markkola Juha-Matti, Pusa Leila, Wiinamäki Petteri
Kokousnumero
12/2022
Kokouspäivä
26.9.2022
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
17:20
Kokouspaikka
Teams
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 26.9.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 27.9.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 164 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 165 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Janne Ojala ja Mika Shemeikka. Pöytäkirja tarkastetaan 26.9.2022 ja pidetään nähtävänä 27.9.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erja Silvennoinen ja Katri Toivonen.

§ 166 Teknisen johtajan viran täyttäminen

Kihniön kunnan teknisen johtajan virka on ollut avoinna ja kunnanhallitus teki valintapäätöksen 12.9.2022 § 149. Virkavaalissa valitut eivät ottaneet virkaa vastaan, joten viranhaku laitetaan avoimeksi, siten että viranhaun viimeinen hakuaika on 11.10.2022 klo 15.

Aikaisemmalla hakukierroksella hakeneet huomioidaan.

Liitteenä 1 hakuilmoitus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää:

-julistaa avoimeksi teknisen johtajan viran heti siten, että 11.10.2022 (klo 15:00) on viimeinen hakupäivä.

-että pätevyysvaatimuksena teknisen johtajan virkaan vaaditaan vähintään soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

-julkaista hakuilmoitukset: Työvoimatoimiston nettisivuilla, kunnan omilla sähköisillä kanavilla ja kunnan ilmoitustaululla.

- että vt. teknisenä johtajana toimii toimistoinsinööri Johanna Kujansuu siihen saakka kunnes virkaanvalittu aloittaa.

-hyväksyä liitteenä 1 olevan hakuilmoituksen

-huomioda edellisellä hakukierroksella hakeneet

-valita haastatteluryhmän

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Haastattelutyöryhmään valittiin kunnanhallitus, teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.

§ 167 Ilmoitusasiat

Saapuneet:

-Vanhus- ja vammaisneuvosto: Edustajien nimeäminen Pirkanmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin: Hyvinvointialueen vanhusneuvoston edustajaksi nimettiin Leena Ojala ja vammaisneuvoston edustajaksi Erkki Välimäki.

-Vanhus- ja vammaisneuvosto: Lausunto kuntastrategialuonnoksesta (liite 2)

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.