Kunnanhallitus 2021-2025

Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu
Varapuheenjohtaja
Silvennoinen Erja
Esittelijä
Liukku Petri
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Shemeikka Mika, Toivonen Katri
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Jytilä Kirsi, Niemenmaa Nina, Niemi Marjo, Ojala Janne, Shemeikka Mika, Toivonen Katri
Varajäsenet
Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Koskinen Jari, Malin Marketta, Nevanperä Mikko, Oksanen Silja, Soininen Kalle, Törmä Leila
Muu osallistujat
Markkola Juha-Matti, Pusa Leila, Wiinamäki Petteri
Kokousnumero
9/2022
Kokouspäivä
10.8.2022
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
18:20
Kokouspaikka
Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 10.8.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 11.8.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 126 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Mika Shemeikka ja Katri Toivonen. Pöytäkirja tarkastetaan 10.8.22 ja pidetään nähtävänä 11.8.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 127 Yhtenäiskoulun rehtorin viran täyttäminen

Yhtenäiskoulun rehtorin virka on ollut avoimena. Määräaikaan 8.8.2022 klo 15 mennessä saapui kolme hakemusta. Hakemuksen jättivät:

Keskitalo Pirkko FM, Maskery Johanna KM ja Mäkelä Tapio KM

Hakemusasiakirjat nähtävänä kokouksessa.

Oheisena yhteenveto hakijoista

Edeltävä kohta
§ 118 Yhtenäiskoulun rehtorin viran aukijulistaminen
Päätösehdotus

Kunnanhallitus valitsee haastateltavat. Haastattelutyöryhmään lisätään vt.sivistystoimenjohtaja.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus päätti valita haastatteluun Johanna Maskeryn, Pirkko Keskitalon ja Tapio Mäkelän.

Haastattelut pidetään 17.8.2022 terveyskeskuksen kokoushuoneessa.

Petteri Wiinamäki poistui tämän asian jälkeen klo 17.45

§ 128 Teknisen johtajan viran täyttäminen

Teknisen johtajan virka on ollut avoimena. Määräaikaan 8.8.2022 klo 15 mennessä saapui 8 hakemusta. Hakemuksen jättivät:

Furu Marco, rakennustekniikan insinööri

Huhtala Raimo, sähkövoimatekniikan insinööri

Ihainen Jari, rakennustekniikan insinööri (YAMK)

Keskinen Jani, muotoilija

Lehto Irma, rakennusmestari, ympäristöinsinööri

Mattila Eero, rakennustekniikan insinööri

Riihimäki Marko, rakennusmestari

Yli-Hietanen Harri, kone- ja metallitekniikan insinööri

Hakemusasiakirjat nähtävänä kokouksessa.

Oheisena yhteenveto hakijoista.

Edeltävä kohta
§ 104 Teknisen johtajan irtisanoutuminen ja viran aukijulistaminen
Päätösehdotus

Kunnanhallitus valitsee haastateltavat ja päättää, että käytetään valinnassa soveltuvuusarviointia.

Haastattelutyöryhmä valitsee soveltuvuusarviointiin lähetettävät.

Päätöksen lisätiedot

Haastatteluun valittiin Jari Ihainen, Eero Mattila, Jani Keskinen, Marko Riihimäki ja Harri Yli-Hietanen. Haastatteluryhmä valitsee soveltuvuusarviointiin lähetettävät. Haastattelut pidetään 25.8.2022 klo 9 alkaen terveyskeskuksen kokoushuoneessa.