Sivistyslautakunta 2021- 2025

Puheenjohtaja
Törmä Leila
Varapuheenjohtaja
Nevanperä Mikko
Pöytäkirjanpitäjä
Sillanpää Matti
Tarkastajat
Koivukoski Mikael, Koskinen Jari
Osallistujat
Haapamäki Arsi, Kaikkonen Sirpa, Koivukoski Mikael, Koskinen Jari, Malin Marketta, Oksanen Silja
Varajäsenet
Annala Taija, Kohtala Paavo, Korkiakoski Mika, Leinonen-Jokioja Sami, Myllyniemi Tuula, Soininen Kalle, Vierre Ulla
Muu osallistujat
Leino Lotta, Shemeikka Mika
Kokousnumero
6/2022
Kokouspäivä
29.6.2022
Kokouksen alkuaika
17:30
Kokouksen päättymisaika
19:30
Kokouspaikka
Kunnanhallituksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 29.6.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 30.06.2022 alkaen
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Jari Koskinen ja Mikael Koivukoski. Pöytäkirja tarkastetaan 29.06.2022 ja pidetään nähtävänä 30.06.2022 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Koskinen ja Mikael Koivukoski.

§ 54 Opetussuunnitelman päivitys

Opetuksen järjestäjän tulee päivittää paikalliset opetussuunnitelmat vastaamaan kiusaamisen ehkäisyyn ja kurinpitoon liittyviä opetussuunnitelmien perusteiden sekä muiden määräyksien muutoksia esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Määräykset tulevat voimaan 1.8.2022,

Muuttuneet määräykset ovat liitteessä 1

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä paikalliseen opetussuunnitelmaan tehdyt, määräyksiä koskevat, muutokset.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 55 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.05.2022

Sivistyslautakunnan tulojen toteutumaprosentti on 61,2 ja menojen toteutumaprosentti on 37,5. Nettobudjetoinnin mukainen toimintakateprosentti on 32,4.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 56 Varhaiskasvatuksen ja yleisen kirjaston yhteistyösopimus

Kihniön kunnankirjaston ja varhaiskasvatuksen kanssa on tehty yhteistyösopimus, jonka tarkoituksena on mm. tasa-arvon toteutuminen. Tavoitteena on, että kaikilla varhaiskasvatukseen osallistuvilla lapsilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet kirjaston palveluihin sekä sitä kautta lukutaidon kehittymiseen. Samalla varhaiskasvatus saa tukea varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määriteltyjen tavoitteiden toteutumiseen.

Sopimus on liitteenä nro 2

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy Kihniön kunnankirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyösopimuksen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 57 Viranhaltijapäätökset

  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 26.05.2022 – 21.06.2022
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 26.05.2022 - 21.06.2022
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 58 Ilmoitus- ja muut asiat

  • Vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotuen kuntakohtainen määräraha vuonna 2022, Kihniö 2000 e, Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Kunnanhallituksen päätös 118 §/ 2022, rehtorin viran aukijulistaminen
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM/729/520/2022 mukaisen tuen ja laadun arvioinnin kehittäminen, 2.6.2022, 20.000 e (80 %)
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 59 Kihniön yhtenäiskoulun koulukuljetusjärjestelyjen hyväksyminen lukuvuodelle 2022-2023

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 23.06.2021 koulukuljetusten liikennöitsijöiksi Tilausliikenne Rauno Koivukoski Ky:n , Kivineva-yhtiöt Oy:n sekä taksi Tiina Jokiojan. Osa oppilaista kulkee Lamminmäen ajamalla vakiovuorolla Mustaniementien ja Kankarin kautta.

Sopimuskausi on 01.08.2021 - 31.07.2024 + optiovuodet 01.08.2024 - 31.07.2026.

Koulukuljetuslistat, ajoreitit sekä alustava kustannusarvio ovat valmistuneet ja ne esitellään lautakunnalle kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy Kihniön yhtenäiskoulun oppilaiden koulukuljetusjärjestelyt ja arvioidut koulukuljetuskustannukset lukuvuodelle 2022-2023 sekä valtuuttaa sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpään

- tekemään kuljetusjärjestelyihin tarvittaessa pienimuotoisia muutoksia.

- allekirjoittamaan liikennöitsijöiden kanssa tehdyt sopimukset lukuvuoden 2022-2023 kuljetuksista

- hyväksymään liikennöitsijöiden laskut lukuvuoden 2022-2023 kuljetuksista.

Esteellisyys
Mikael Koivukoski
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.