Nuorisovaltuusto 18.1.2022

Puheenjohtaja
Yli-Kärkelä Amalia
Pöytäkirjanpitäjä
Toivonen Katri
Osallistujat
Kärkelä Emilia, Koivula Sanna, Leino Lotta, Pystykoski Emma, Shemeikka Olivia, Virtanen Vili, Yli-Kärkelä Minka
Kokousnumero
1/2022
Kokouspäivä
18.1.2022
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
17:27
Kokouspaikka
Etäkokous - google meet
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 18.1.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan nettisivut
Aika 19.1.2022
Allekirjoittajan nimi Emilia Kärkelä
Allekirjoittajan titteli puheenjohtaja

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Asian kokouskäsittely

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Nuorisovaltuusto valitsee yhden pöytäkirjan tarkstajan sovitun käytännön mukaisesti.

Päätösehdotus

Valitaan yksi pöytäkirjantarkastajaksi Lotta Leino.

Asian kokouskäsittely

Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti on Lotta Leino. Pöytäkirja tarkastetaan 19.1.2022 ja pidetään nähtävänä 19.1.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 3 Uuden nuorisovaltuuston valinta

Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi vuosi. Nuorisovaltuusto voidaan valita suoraan, mikäli ehdokkaiden määrä ei ylitä toimintasäännössä määriteltyä valtuuston paikkamäärää. Mikäli ehdokkaita on enenmmän kuin paikkoja, Järjestetään vaali.

Nuorisovaltuusto on kampanjoinut uusien ehdokkaiden saamiseksi Wilmassa ja sosiaalisessa mediassa. Ehdokkaita ilmottautui yhteensä 7.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää uuden valtuuston valintatavasta. Uudet valtuutetut valitaan suoraan halukkuuden perusteella, koska halukkaiden määrä ei ylitä paikkamäärää. Nuorisovaltuusto nimeään ilmottautumisten perusteella uuden nuorisovaltuuston. Nuorisovaltuusto välittää tiedot valinnoista kunnanhallitukselle, joka hyväksyy valinnat ja nimeään uuden nuorisovaltuuston. Uuden valtuuston valtuustokausi alkaa 2/ 2021.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto esittää kunnanhallitukselle, että nuorisovaltuustoon valitaan kaudelle 2022 Siiri Rinneheimo, Vili Virtanen, Olivia Shemeikka, Emilia Kärkelä, Lotta Leino, Minka Yli-Kärkelä sekä Emma Pystykoski. Kausi alkaa 2/2022.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
kunnanhallitus, valitut

§ 4 Toimintakertomus vuodelta 2021

Nuorisovaltuusto raportoi toiminnastaan vuosittain laatimalla toimintakertomuksen. Puheenjohtajisto valmistelee toimintakertomuksen nuorisovaltuustolle. Nuorisovaltuuston hyväksymä toimintakertomus annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen toimintakertomuksen ja saattaa sen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen toimintakertomuksen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
kunnanhallitus

§ 5 Muut asiat

Nuorisovaltuusto keskustelee tai voi nostaa keskusteluun muita asioista

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto käy asioista tarvittavan keskustelun ja merkitsee ne tiedokseen sekä päättää asian jatkokäsittelystä.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto käsitteli tarvittavat asiat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.