Keskusvaalilautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Kaikkonen Sirpa
Varapuheenjohtaja
Hellgren Jussi
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Marttila Salme, Talasoja Timo
Osallistujat
Alkkiomäki Mervi, Marttila Salme, Talasoja Timo
Varajäsenet
Aho Marja-Leena, Erkkilä Marja, Kohtala Paavo, Tarsia Matti
Kokousnumero
4/2022
Kokouspäivä
26.1.2022
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
17:20
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 26.1.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 27.1.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Salme Marttila ja Timo Talasoja. Pöytäkirja tarkastetaan 26.1. 2022 ja pidetään nähtävänä 27.1.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 12 Aluevaalien tuloksen vahvistaminen

Kunkin kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa 3. päivänä vaalipäivän jälkeen viimeistään kello 18 aloitettavassa kokouksessaan äänimäärät, jotka kukin ehdokas sekä puolue, vaaliliitto ja yhteislista yhteensä ovat aluevaaleissa saaneet kunnassa, sekä ilmoittaa viipymättä näin vahvistetut äänimäärät ja vaaleissa annettujen äänten kokonaismäärän sekä mitättömien äänten määrän oikeusministeriön määräämällä tavalla aluevaalilautakunnalle.

Pöytäkirjaan liitettävät raportit:

KT10 Äänestysaktiivisuus kunnassa

KT11 Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan äänestysalueittain

KT20 Ehdokkaiden äänet äänestysalueittain

KT21 Ehdokkaiden äänet, koko kunta

KT29 Ryhmittäin ehdokkaiden äänet ja

KT90 Mitättömät äänestysliput perusteittain.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen Vaalilain 143 l §.n mukaisesti.

Päätöksen lisätiedot

Keskusvaalilautakunta vahvisti

  • ne äänimäärät, jotka kukin ehdokas on kunnassa saanut
  • mitättömien äänten määrän kunnassa ja
  • äänten kokonaismäärän kunnassa (hyväksytyt äänet yhteensä + mitättömät äänet) ja kuittasi luvut laskentajärjestelmään.

Pöytäkirjaan liitettiin seuraavat liitteet:

Pöytäkirjaan liitettävät raportit:

KT10 Äänestysaktiivisuus kunnassa

KT11 Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan äänestysalueittain

KT20 Ehdokkaiden äänet äänestysalueittain

KT21 Ehdokkaiden äänet, koko kunta

KT29 Ryhmittäin ehdokkaiden äänet ja

KT90 Mitättömät äänestysliput perusteittain

§ 13 Vaalirahoitusilmoitus

Vaalirahoitusilmoituksen on aluevaaleissa velvollinen tekemään jokainen valtuutetuksi ja varavaltuutetuksi valittu. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa vaalin tuloksen vahvistamisesta.

Aluevaalien 2022 vaalirahoitusilmoitukset tulee toimittaa tarkastusvirastolle 26.1.–26.3.2022.

Vaalirahoitusilmoitus tehdään VTV:n vahvistamalla lomakkeella. Ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan asiointipalvelussa. ks. http://www.vaalirahoitusvalvonta.fi/

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.