Keskusvaalilautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Kaikkonen Sirpa
Varapuheenjohtaja
Hellgren Jussi
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Hellgren Jussi, Tarsia Matti
Osallistujat
Alkkiomäki Mervi, Marttila Salme, Talasoja Timo
Varajäsenet
Aho Marja-Leena, Erkkilä Marja, Joensuu Mirkka, Kohtala Paavo, Markkola Roosa, Tarsia Matti
Kokousnumero
3/2022
Kokouspäivä
24.1.2022
Kokouksen alkuaika
10:00
Kokouksen päättymisaika
10:35
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 24.1.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 25.1.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Matti Tarsia ja Jussi Hellgrén. Pöytäkirja tarkastetaan 24.1.2022 ja pidetään nähtävänä 25.1.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 9 Vaalipäivän äänestyslippujen tarkastuslaskenta

Päätösehdotus

Suoritetaan vaalilain 87 §:n mukaisesti vaalipäivänä annettujen äänten tarkastuslaskenta.

Päätöksen lisätiedot

Suoritettiin vaalilain 87 §:n mukaisesti vaalipäivänä annettujen äänten tarkastuslaskenta. Todettiin, että aluevaaleissa oli vaalipäivänä äänestänyt 157 miestä ja 157 naista, yhteensä 314, jolloin vaalipäivän äänestysprosentiksi tuli 20,3 %.

Yksi äänestyslippu hylättiin, koska ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa.

Äänestyslippujen yhteismäärä ja jakaantuminen ehdokkaiden kesken oli yhtäpitävä vaalilautakunnan vaalipöytäkirjan kanssa.

Yhteensä aluevaaleissa oli annettu 860 ääntä, joista neljä (4) hylättiin (ennakkoäänestyksessä 3). Hyväksyttyjen äänien määrä oli siten 856. Äänioikeutettujen määrä oli 1550, joten äänestysprosentiksi tuli 55,5 %.

Liitteenä 1 Tallennusraportti

Ehdokaskohtaiset laskelmat ovat pöytäkirjan Liitteenä 2.