Keskusvaalilautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Kaikkonen Sirpa
Varapuheenjohtaja
Hellgren Jussi
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Marttila Salme, Talasoja Timo
Osallistujat
Alkkiomäki Mervi, Marttila Salme, Talasoja Timo
Varajäsenet
Aho Marja-Leena, Erkkilä Marja, Kohtala Paavo, Tarsia Matti
Kokousnumero
2/2022
Kokouspäivä
23.1.2022
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
20:10
Kokouspaikka
Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 23.1.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 24.1.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Salme Marttila ja Timo Talasoja. Pöytäkirja tarkastetaan 23.1.2022 ja pidetään nähtävänä 24.1.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 6 Aluevaalien ennakkoäänten laskeminen

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta suorittaa ennakkoäänten laskemisen siten, että edellisessä kokouksessa lähetekirjeistä erotetut ja hyväksytyt vaalikuoret avataan ja äänestysliput ryhmitellään siten, että eri ehdokkaiden hyväksi annetut äänet ovat omina ryhminään.

Päätöksen lisätiedot

Keskusvaalilautakunta suoritti ennakkoäänten laskemisen siten, että edellisessä kokouksessa lähetekirjeistä erotetut ja hyväksytyt vaalikuoret avattiin ja äänestysliput ryhmiteltiin siten, että eri ehdokkaiden hyväksi annetut äänet ovat omina ryhminään.

Keskusvaalilautakunta hylkäsi yksimielisesti 3 äänestyslippua seuraavien seikkojen perusteella:

- Ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa.

- yksi tyhjä äänestyslippu

Hyväksyttäviä ääniä oli yhteensä 543

Liitteenä tallennusraportti

Liitteenä hylätyt äänestysliput 3 kpl.