Tekninen lautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Wiinamäki Petteri
Varapuheenjohtaja
Sillanpää Niina
Esittelijä
Oraluoma Tarmo
Pöytäkirjanpitäjä
Kujansuu Johanna
Tarkastajat
Sillanpää Niina, Soininen Kalle
Osallistujat
Aho Timo, Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Kuusela Rami, Silvennoinen Erja, Vierre Ulla
Varajäsenet
Soininen Kalle
Muu osallistujat
Kärkelä Emilia, Ojala Janne
Kokousnumero
10/2021
Kokouspäivä
2.12.2021
Kokouksen alkuaika
16:30
Kokouksen päättymisaika
17:39
Kokouspaikka
Teams / kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 2.12.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 7.12.2021
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja

§ 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Etäyhteydellä Aho Timo, Kuusela Rami, Silvennoinen Erja, Oraluoma Tarmo, Kärkelä Emilia ja Ojala Janne.

§ 88 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Sillanpää Niina ja Soininen Kalle. Pöytäkirja tarkastetaan 3.12.2021 ja pidetään nähtävänä 7.12.2021 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 89 Teknisen lautakunnan taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2024

Teknisen lautakunnan taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2024 oheisena.

Esittelijä
Oraluoma Tarmo
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä oheisen taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2024.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

§ 90 Asia vedettiin pois listalta

Esittelijä
Oraluoma Tarmo

§ 91 Talouden toteuma 1.1.-31.10.2021

Tekninen johtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheismateriaalina toteumavertailu

Esittelijä
Oraluoma Tarmo
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 31.10.2021

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.