Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja
Yli-Kujala Minna
Varapuheenjohtaja
Peltomäki Jarkko
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Hellgren Jussi, Kohtala Paavo
Osallistujat
Alkkiomäki Mervi, Hellgren Jussi, Talasoja Timo
Varajäsenet
Aho Marja-Leena, Annala Taija, Kohtala Paavo, Leinonen-Jokioja Sami, Myllyniemi Tuula
Kokousnumero
8/2021
Kokouspäivä
14.6.2021
Kokouksen alkuaika
10:00
Kokouksen päättymisaika
10:35
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 14.6.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 15.6.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 39 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Kihniön kunnan hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Keskusvaalilautakunta päättää, että kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten aakkosjärjestyksessä valittua jäsentä keskusvaalilautakunnan kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jussi Hellgrén ja Paavo Kohtala. Pöytäkirja tarkastetaan 14.6.2021 ja pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla 15.6.2021-

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 40 Vaalipäivän äänestyslippujen tarkastuslaskenta

Päätösehdotus

Suoritetaan vaalilain 87 §:n mukaisesti vaalipäivänä annettujen äänten tarkastuslaskenta.

Päätöksen lisätiedot

Suoritetaan vaalilain 87 §:n mukaisesti vaalipäivänä annettujen äänten tarkastuslaskenta.

Päätös:

Suoritettiin vaalilain 87 §:n mukaisesti vaalipäivänä annettujen äänten tarkastus-laskenta. Todettiin, että kuntavaaleissa oli vaalipäivänä äänestänyt 167 miestä ja 147 naista, yhteensä 314, jolloin vaalipäivän äänestysprosentiksi tuli 20,2 %.

Yksi äänestyslippu hylättiin, koska ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa.

Äänestyslippujen yhteismäärä ja jakaantuminen ehdokkaiden kesken oli yhtäpitävä vaalilautakunnan vaalipöytäkirjan kanssa.

Yhteensä kunnallisvaaleissa oli annettu 1000 ääntä, joista neljä (4) hylättiin (ennakkoäänestyksessä 3). Hyväksyttyjen äänien määrä oli siten 996. Äänioikeutettujen määrä oli 1551, joten äänestysprosentiksi tuli 64,5 %.

Ehdokaskohtaiset ja puoluekohtaiset laskelmat ovat pöytäkirjan liitteenä 1.

Liitteenä vaalilautakunnan pöytäkirja ja hylätty äänestyslippu.