Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja
Yli-Kujala Minna
Varapuheenjohtaja
Peltomäki Jarkko
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Hollo Taina, Peltomäki Jarkko
Osallistujat
Alkkiomäki Mervi, Hollo Taina, Talasoja Timo
Varajäsenet
Aho Marja-Leena, Annala Taija, Kohtala Paavo, Leinonen-Jokioja Sami, Myllyniemi Tuula, Tiainen Hannu
Kokousnumero
4/2021
Kokouspäivä
10.5.2021
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
17:20
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 10.5.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 11.5.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Kihniön kunnan hallintosäännön 151 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Keskusvaalilautakunta päättää, että kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten aakkosjärjestyksessä valittua jäsentä keskusvaalilautakunnan kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Taina Hollo ja Jarkko Peltomäki. Pöytäkirja tarkastetaan 10.5.2021 ja pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla 11.5.2021-

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 19 Kuntavaalien ehdokashakemusten tarkastaminen

Kuntavaalien ehdokaslistoja on voinut täydentää vaalilain muutoksesta johtuen 4.5.2021 saakka.

Edeltävä kohta
§ 9 Kuntavaalien ehdokashakemusten tarkastaminen
Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta tarkastaa ehdokashakemukset ja päättää niiden hyväksymisestä (liite 1)

Päätöksen lisätiedot

Keskusvaalilautakunta hyväksyi kaikki ehdokashakemukset huomautuksitta.

§ 20 Puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdokaslisojen yhdistelmää varten

Edeltävä kohta
§ 10 Puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdokaslisojen yhdi...
Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta suorittaa arvonnan.

Päätöksen lisätiedot

Keskusvaalilautakunta suoritti arvonnan ja järjestykseksi tuli seuraava:

1. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.

2. Perussuomalaiset r.p.

3. Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p.

4. Suomen Keskusta r.p.

5. Kansallinen Kokoomus r.p.

6. Kyykystä ylös yhteislista

Tiedoksi
Vaaliasimiehet

§ 21 Yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden määrääminen

Edeltävä kohta
§ 15 Yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden määrääminen
Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää täydentää yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoina toimivien määrää kevään 2021 vaaleissa. Lisätään Päivi Heinilä vaalitoimitsijaksi ennakkoäänestykseen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto