Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja
Ala-Katara Severi
Esittelijä
Oraluoma Tarmo
Pöytäkirjanpitäjä
Kujansuu Johanna
Tarkastajat
Leinonen-Jokioja Sami, Pystykoski Tero
Osallistujat
Annala Hanna, Jokioja Tiina, Keskinen Irja, Koivisto Juha, Korkiakoski Mika, Pystykoski Tero
Varajäsenet
Leinonen-Jokioja Sami
Muu osallistujat
Kärkelä Emilia, Silvennoinen Erja
Kokousnumero
2/2021
Kokouspäivä
24.2.2021
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
18:16
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 25.2.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 25.2.2021 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 14 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Tero Pystykoski ja Markus Koivisto. Pöytäkirja tarkastetaan 25.2.2021 ja pidetään nähtävänä 25.2.2021 alkaen kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tero Pystykoski ja Sami Leinonen-Jokioja.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 15 Lausuntopyyntö Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Rakennussuojeluesitys Kihniön kansakouluun liittyen

Lausunto Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (PIRELY/1276/2019)

Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on lähettänyt Kihniön kunnalle kuulemiskirjeen pvm. 20.1.2021 koskien rakennussuojeluesitystä, joka on tehty Kihniön kansakoulusta. Määräaika lausunnon antamiselle on 1.3.2021.

Suojeluesityksessä Kihniön Kansakoulu ry (perustettu 19.3.2019) esittää, että Kihniön kansakoulu tulisi suojella rakennusperintölain nojalla. Yhdistys perustaa esityksensä mm. koulun ikään ja arkkitehtuuriin.

Tekninen lautakunta on jo aiemmin antanut lausunnon 10.4.2019 (liite 1) , johon viittaamme.

Nykyinen asemakaava ei estä rakennuksen purkamista ja asemakaavoituksen käynnistäminen pelkästään suojeluesityksen ratkaisemiseksi ei ole tarkoituksenmukaista. Kihniön kunnan talousarviossa on purkamiselle määräraha varattuna.

Lausuntonaan Kihniön kunta vastustaa suojelupäätöksen tekemistä, eikä kannata asemakaavan muuttamista.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää antaa em. vastineen ja liitteen 1 mukaisen lausunnon Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Asian kokouskäsittely

Tekninen johtaja kirjoittaa liitteen 1 mukaiseen lausuntoon lisälausunnon nykytilanteesta.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

§ 16 Rakennusvalvontataksan tarkistus

Kihniön kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut ovat tulleet voimaan 1.1.2015. Ne on laadittu Suomen kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti.

Lisääntyneen työmäärän ja kustannusten nousun myötä taksat on saatettava ajantasalle.

Liitteenä (2) uusi rakennusvalvontataksa.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan rakennusvalvontaviranomaisen maksutaksan siten, että se tulee voimaan 1.5.2021 alkaen ja samalla kumoaa 30.9.2014 64 § hyväksytyn rakennusvalvontataksan 1.5.2021 alkaen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto

§ 17 Palvelusopimus Kihniön kunnan viheralueiden hoidosta ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

Kihniön kunta on vuosittain tehnyt sopimuksen Kihniön 4H-yhdistys ry:n kanssa kunnan viheralueiden hoidosta. Sopimuksella on saatu viherylläpito hoidettua samalla työllistäen paikallisia nuoria. Sopimus tehdään nyt kahdeksi kaudeksi ja sitä päivitetään tarvittaessa. Sopimuksen mukaisesti sopimuskaudella 26.4.2021–30.9.2022 tehtävien vihertöiden kokonaishinta on 29 700,00 euroa / vuosi (alv 0 %).

Liite (3) Sopimusluonnos

Esittelijä
Oraluoma Tarmo
Esteelliset
Jokioja Tiina
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Kihniön 4H-yhdistys ry:n kanssa tehtävän sopimuksen viheralueiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Esteellisyys
Tiina Jokioja; Kihniön 4H-yhdistyksen hallituksen jäsen
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 18 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

- Investoinnit 2021
- Keskustelu vuokrien tasosta
- Tuulivoima-alueen kaavoitus

Esittelijä
Oraluoma Tarmo
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 19 Muut asiat

- Rakennustarkastajan päätökset 1.1. - 15.2.2021

Esittelijä
Oraluoma Tarmo
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.