Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja
Yli-Kujala Minna
Varapuheenjohtaja
Peltomäki Jarkko
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Peltomäki Jarkko, Talasoja Timo
Osallistujat
Alkkiomäki Mervi, Talasoja Timo
Varajäsenet
Aho Marja-Leena, Annala Taija, Kohtala Paavo, Leinonen-Jokioja Sami
Kokousnumero
1/2020
Kokouspäivä
9.12.2020
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
17:25
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 9.12.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 10.12.2020
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Kihniön kunnan hallintosäännön 151 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Keskusvaalilautakunta päättää, että kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten aakkosjärjestyksessä valittua jäsentä keskusvaalilautakunnan kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Timo Talasoja ja Jarkko Peltomäki. Pöytäkirja tarkastetaan 9.12.2020 ja pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla 10.12.2020-

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 3 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän varavaltuutettujen täydentäminen

Kristillisdemokraattien valtuutoryhmän muodostaa kolme valtuutettu ja kolme varavaltuutettua. Ensimmäinen varajäsen on muuttanut paikkakunnalta: Kunnanvaltuusto on myöntänyt eron Petteri Pietikäiselle luottamustoimista KV 15.6.2020 § 12. Ryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi on kirjattu Silja Oksanen. Valtuustoryhmä on jäänyt varavaltuutettujen osalta vajaaksi.

Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä. Jos varavaltuuettujen määrä valtuuston toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Kolmanneksi varavaltuutetuksi tulee määrätä kuntavaalin perusteella seuraavaksi suurimman vertausluvun saanut ehdokas.

Kunnanvaltuusto käsittelee pyyntöä 7.12.2020 kokouksessaan.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja on pyytänyt keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Kristillisdemokraattien varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kristillisdemokraateille on määrättävä kuntavaaleissa 2017 valitsematta jääneistä ehdokkaista Saija Pystykoski, äänimäärä 9 ja vertausluku 23,857. Uudet varavaltuutetut tulevat sijaantulojärjestyksessä viimeiseksi.

Keskusvaalilautakunta päättää määrätä Kristillisdemokraattien 3. varavaltuutetuksi Saija Pystykosken.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Valitut, taloustoimisto

§ 4 Kyykystä-ylös yhteislistan varavaltuutetun täydentäminen

Kyykystä-ylös yhteislistan valtuutoryhmällä on ollut yksi valtuutettu ja yksi varavaltuutettu Elena Uusitalo, jolle kunnanvaltuusto on myöntänyt eron luottamustoimesta 11.11.2020 § 22. Valtuustoryhmä on jäänyt varavaltuutettujen osalta vajaaksi. Valtuuston puheenjohtaja on kutsunut varavaltuutetuksi Taina Hollon.

Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä. Jos varavaltuuettujen määrä valtuuston toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Varavaltuutetuksi tulee määrätä kuntavaalin perusteella seuraavaksi suurimman vertausluvun saanut ehdokas.


Päätösehdotus

Kyykystä-ylös yhteislistalle on määrättävä kuntavaaleissa 2017 valitsematta jääneistä ehdokkaista Taina Hollo, äänimäärä 5 ja vertausluku 22. Uudet varavaltuutetut tulevat sijaantulojärjestyksessä viimeiseksi.

Keskusvaalilautakunta päättää määrätä Kyykystä-ylös yhteislistan varajäseneksi Taina Hollon.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Valitut, taloustoimisto

§ 5 Keskustapuolueen valtuustoryhmän varavaltuutettujen täydentäminen

Keskusta puolueen valtuutoryhmän muodostaa seitsemän valtuutettu ja seitsemän varavaltuutettua. Kunnanvaltuusto on myöntänyt Sirpa Kortesluomalle eron luottamustoimista 17.6.2019 §18. Korteluoma oli Keskustan 5. varavaltuutttu. Valtuustoryhmä on jäänyt vajaaksi varavaltuutettujen osalta. Valtuusto on niinikään kirjannut, että seitsemänneksi varavaltuutetuksi nousee Anne Teikari vaalituloksen perusteella.

Päätösehdotus

Keskustapuolueelle on määrättävä kuntavaaleissa 2017 valitsematta jääneistä ehdokkaista Anne Teikari, äänimäärä 1 ja vertausluku 23,667. Uudet varavaltuutetut tulevat sijaantulojärjestyksessä viimeiseksi.

Keskusvaalilautakunta päättää määrätä Keskustapuolueen 7. varavaltuutetuksi Anne Teikarin.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Valitut, taloustoimisto

§ 6 Muut asiat

Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 26.2.2021
  • ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021
  • ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 7. - 13.4.2021
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 7. - 10.4.2021
  • vaalipäivä: 18.4.2021
  • tulosten vahvistaminen: 21.4.2021
  • valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021.

Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestypaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista siten,että ne voidaan merkitä vaalitietojärjetelmään 29.1.2021 mennessä.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.