Nuorisovaltuusto 24.8.2020

Pöytäkirjanpitäjä
Toivonen Katri
Osallistujat
Hylkinen Tiia, Kärkelä Emilia, Koivula Sanna, Pystykoski Emma, Yli-Kärkelä Amalia, Yli-Lankoski Jemina, Yli-Lankoski Miko
Kokousnumero
4/2020
Kokouspäivä
24.8.2020
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
18:16
Kokouspaikka
Kihniön yhtenäiskoulu

§ 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 20 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastaja. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti on Emma Pystykoski. Pöytäkirja tarkastetaan 24.8 ja pidetään nähtävänä 25.8 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 21 Siipibuffet- illan suunnittelu

Nuorisovaltuusto toteuttaa Kihniöläisille nuorille suunnatun siipibuffet- illan Kihniön pyhäniemessä 27.8. klo 18- 21. Tilaisuudesa tarjoillaan 13-17 vuotiaille nuorille ilmainen siipibuffet. Nuorisovaltuusto keskustelee ja sopii käytännön järjestelyistä ja vastuualueista iltaan liittyen.

Päätösehdotus

Sovitaan tarvittavat toimet.

Asian kokouskäsittely

Tehdään tapahtumaan lipukkeet jaettavaksi osallistuville. Lipukkeet jaetaan ovella. Sovitaan, että paikalla on aina läsnä myös Nuvan jäseniä. Paikalla on Nuvan palautelaatikko, jossa kerätään nuorten ideoita sekä palautetta illasta.

Tapahtumassa kerrotaan Nuvan toiminnasta mainoksien avulla ja tiedustellaan kiinnostusta osallistua Nuvan toimintaan. Kiinnostuneet voivat jättää paikanpäällä yhteystietonsa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 22 Hyväntekeväisyyskohteen valinta

Nuorisovaltuusto keräsi teatterimatkaan osallistuneilta 10e osallistumismaksun, joka päätettiin jakaa hyväntekeväisyyteen.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto päättää hyväntekeväisyyskohteen, jonne raha lahjoitetaan.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto lahjoittaa rahan Kihniön 4H- yhdistykselle käytettäväksi kihniölaisten nuorten tukemiseen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 23 Kunnan budjetti

Kunnan budjetin laadinta käynnistyy. Budjettissa luodaan tärkeitä linjauksia tulevan vuoden rahan käyttöön.

Päätösehdotus

Nuorisovaltuusto käy keskustelun liittyen kunnan budjettiin ja esittää siihen liittyvät mahdolliset kommenttinsa kunnanhallitukselle annettavaksi.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto toivoo budjetissa huomiotavan kihniöläisten nuorten mahdollisuuden tulla osalliseksi kulttuurista.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
kunnanhallitus

§ 24 Muut asiat

Muissa asioissa Nuorisovaltuusto saa tietoa maakunnallisista Nuva- asioista, keskustelee mahdollisista tulevista tapahtumista ja suunnittelee toimintaansa.

Päätösehdotus

Käydään asioista tarvittava keskustelu, merkitään tietoon saatetuksi sekä tehdään tarvittavat suunnitelmat.

Asian kokouskäsittely

Esitellään maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaa ja kysellään kiinnostusta osallistua maakunnalliseen toimintaan. Maakunnallisella nuorisovaltuustolla käynnistyi juuri uusi kausi ja Kihniön Nuorisovaltuuston nykyinen maakuntaedustaja ei ole enää halukas jatkamaan. Kokouksessa valitaan maakuntaan uusi edustaja. Uudeksi edustajaksi valitaan Emilia Kärkelä.

Nuorisovaltuusto päättää ostaa riippumattoja ja säkkituoleja tilaisuuksien järjestämistä varten.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.