Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja
Ala-Katara Severi
Varapuheenjohtaja
Koivisto Markus
Esittelijä
Oraluoma Tarmo
Pöytäkirjanpitäjä
Kujansuu Johanna
Tarkastajat
Keskinen Irja, Koivisto Juha
Osallistujat
Annala Hanna, Jokioja Tiina, Keskinen Irja, Koivisto Juha, Korkiakoski Mika, Pystykoski Tero
Muu osallistujat
Silvennoinen Erja
Kokousnumero
5/2020
Kokouspäivä
3.6.2020
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
18:40
Kokouspaikka
Puumila
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 3.6.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 04.06.2020 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja

§ 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

§ 42 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Irja Keskinen ja Juha Koivisto. Pöytäkirja tarkastetaan 4.6.2020 ja pidetään nähtävänä kunnan tietoverkossa 4.6.2020 alkaen.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Irja Keskinen ja Juha Koivisto.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 43 Kihniön kunnan vesi- ja viemärilaitoksen ja lämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kihniön kunnassa on keskusteltu vesihuoltolaitoksen ja lämpölaitoksen yhtiöittämisestä ja vuoden 2019 lopulla tilattiin yhtiöittämisselvitys AFRY OY:ltä (Pöyry). Selvitys valmistui keväällä ja sen perusteella tekninen johtaja on tehnyt oman selvityksen asiasta.

Selvitys oheismateriaalina.

Esittelijä
Oraluoma Tarmo
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta tutustuu asiaan ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle yhtiöittämisen eteenpäin viemistä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto

§ 44 Nuorisovaltuuston edustajan eroilmoitus

Teknisessä lautakunnassa on nuorisovaltuuston edustajana ollut Ilona Uusi-Ristaniemi. 10.5.2020 päivätyllä kirjeellä hän ilmoittaa erostaan lautakunnasta. Syynä tähän hän ilmoittaa, että ei kuulu enään nuorisovaltuustoon.

Esittelijä
Oraluoma Tarmo
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy eroilmoituksen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 45 Asunnon vuokranmääritys

Vuokrapirtti-rivitalon asunto 1 on tehty pintaremontti. Tässä yhteydessä asunnon kylpyhuone on uudistettu ja kaikki keittiö- ym. kalusteet uusittu. Seinäpinnat on maalattu.

Asunnon peruskorjauksesta johtuen vuokrahinta tulee päivittää uudelle tasolle, samoin kuin on tehty rivitalon muissa peruskorjatuissa asunnoissa. Uudeksi neliövuokrahinnaksi on määritelty 6,43 eur/jyv.m2. Asunnon jyvitetty pinta-ala 40,13 m2. Asunnon uusi kuukausivuokra on 258,04 euroa/kuukausi.

Esittelijä
Oraluoma Tarmo
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy uuden vuokahinnan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 46 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus sekä Teollisuustien uusi linjaus

Kihniön kunnanhallitus on kokouksessaan 10.6.2019 § 97 päättänyt asemakaavan laatimisen vireilletulosta.

Suunnittelualue on n. 39 ha suuruinen ja sijaitsee Koivikon teollisuusalueella, Kihniön kunnan lounaispuolella. Teollisuusalueen lisäksi kaavamuutosalueeseen kuuluu Saarijärventien eteläpuolen asuinalue. Asemakaavan laajennus sijoittuu alueen eteläosaan, Pyhäniementien pohjoispuolelle.

Kaavamuutoksen pääasiallinen tarkoitus on muuttaa Teollisuustien linjausta. Samalla Koivikon alueen rakentamattomia omakotitalojen tontteja tarkastellaan vastaamaan nykytarvetta. Lisäksi nykyistä teollisuusaluetta laajennettaisiin Pyhäniementielle saakka.

Teollisuustien linjausta on yritetty saada mahdollisimman helpoksi toteuttaa sekä mahdollisimman sujuvaksi. Nokiantien osalle ei tehdä muutoksia.
Kaavan luonnosvaihe on tulossa ja ohessa olisi siihen liittyen tielinjauksen esitys.

Liitteenä nro 1 Tielinjaus

Esittelijä
Oraluoma Tarmo
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen tielinjauksen.

Asian kokouskäsittely

Kokouksessa tuli esille kaksi uutta ehdotusta linjauksen suhteen.

Päätöksen lisätiedot

Asia jätetään pöydälle ja tekninen johtaja neuvottelee uusista linjauksista.

§ 47 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

- Lämpölaitoksen varavoima
- Myöhästyneet yksityistieavustukset; ei myönnetä
- Terveyskeskuksen huonokuntoiset parvekkeet ja piippuEsittelijä
Oraluoma Tarmo
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 48 Muut asiat

- Kettukalliontien aurauskustannuksiin osallistuminen
- esitetään 125 €/vuosi (sis. alv)
- Rakennustarkastajan lupapäätökset 23.4. -28.5.2020

Esittelijä
Oraluoma Tarmo
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.