Nuorisovaltuusto 17.3.2020

Puheenjohtaja
Hylkinen Tiia
Varapuheenjohtaja
Autio Marko
Pöytäkirjanpitäjä
Toivonen Katri
Osallistujat
Kärkelä Emilia, Kärki Jarkko, Koivula Sanna, Oksanen Fanny, Uusi-Ristaniemi Ilona, Yli-Kärkelä Amalia, Yli-Lankoski Jemina
Kokousnumero
2/2020
Kokouspäivä
17.3.2020
Kokouksen alkuaika
18:00
Kokouksen päättymisaika
18:40
Kokouspaikka
Etäkokous

§ 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Asian kokouskäsittely

Kokouksessa kutsu lähetetty Whatsapissa. Läsnä riittävä määrä ihmisiä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tarkastaja valitaan kiertävän järjestyksen perusteella.

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Sanna Koivula.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 12 Kihniö 100- pääjuhlan suunnittelu

Keskustellaan pääjuhlan suunnittelun etenemisestä ja sovitaan seuraavista toimista.

Päätösehdotus

Hyväksytään esittelijän ehdotuksen mukaan

Asian kokouskäsittely

Keskustelimme iltapahtumista nykytilanteessa.

Pääjuhlaan Jyrki on hankkinut esiintyjän ja Nuva päättää osallistua tämän esiintyjän kustannuksiin. Nuva ei hanki pääjuhlaan omaa bändiä, vaan pohtii esiintyjää syksylle siirrettyyn Art Fesivoon. Pääjuhlassa lisäksi Nuvan kahvila ja photobooth.

Siipibuffetin hintaa koulun päätösjuhlaan varten on selvitelty. Hinta 50 henkilölle n. 600 euroa. Nuorisovaltuusto päättää varata Pyhäniemestä Siipibuffet illan 22.5.2020. Varaus tehdään alustavana.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 13 Muut asiat

Käydään keskustelu muista esille tulevista asioista ja tehdään tavittavat päätökset.

Päätösehdotus

Hyväksytään esittelijän ehdotuksen mukaan.

Asian kokouskäsittely

Nuorisovaltuusto kehottaa pikaiseen katujen siivoamiseen, jotta pyöräily, rullaluistelu jne omatoiminen liikkuminen helpottuisi, nyt kun poikkeusoloista johtuen liikuntapaikat, kirjastot ja muut vapaa-ajan harrastepaikat ja on suljettu ja harrastukset keskeytetty.

Nuorisovaltuusto kehottaa myös mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään paikkakuntalaisia palveluntuottajia ja yrityksiä, tukeakseen heitä poikkeusoloissa.

Nuorisovaltuusto keskusteli poikkeusoloista ja esimerkiksi vapaa-ajanviettoon annettavista vinkkauksista sosiaalisessa mediassa. Ruutuaikaa tulee nuorille nyt paljon myös opintojen vuoksi ja siksi ulkoiluun ja liikkumiseen kannustetaan.

Kansainvälisen nuorisovaihtotoiminnan kuulumiset kuultiin.

Kirjaston tapahtuma peruuntui Korona- virus tilanteen vuoksi. Tapahtuma pyritään järjestämään uudelleen syksyllä.

Itsepalvelukirjaston kehittäminen käynnissä, mitä nuorisovaltuusto pitää hyvänä asiana.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Tekninenlautakunta, Kunnanhallitus