Vesi- ja jätevesihuolto

Vesi- ja viemärilaitos
Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja
Paavo Kohtala

Puh. 044 754 1255

Kunnan vesihuolto on järjestetty oman vedenottamon turvin, jonka yhteyteen valmistui vuonna 1996 hidassuodatuslaitos turvaamaan veden hyvän laadun. Jätevedenpuhdistamona toimii suovedenpuhdistamo, jonka toimintaa valvoo Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.

Rakennuskaava-alueella vesijohtoverkostoa on n. 12,5 km ja viemäriverkostoa n. 15,4 km.

Kunnan yleistä vesijohtoverkostoa on laajennettu haja-asutusalueilla vesiosuuskuntien toimesta kunnan myötävaikutuksella. Keskustan runkovesijohdot ovat yhteydessä kahden vesiosuuskunnan runkojohtoihin. Näin voidaan turvata vedensaanti keskustassa myös poikkeustilanteissa.

Vesiosuuskunnat

  • Kankarin vesiosuuskunta, Alho Paavo, puh. (03) 448 4728 tai 0400 974 552
  • Kihniön Korhosjärven vesiosuuskunta, Järventausta Hannu, puh. (03) 448 4216 tai 0400 565 350
  • Nerkoon vesiosuuskunta (alueeseen kuuluu Mäkikylä ja Niskos), Keskinen Rauno, puh. (03) 442 4192 tai 044 2083 182


Kihniön kunnan vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015