Ympäristölupahakemukset

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat ja kalankasvatus.

Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Lupakäsittelyn vaiheet

Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisesti ympäristönsuojeluasetuksessa määrätylle lupaviranomaiselle.

Ympäristölupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella. Hankkeen vaikutusalueen asukkailla ja viranomaisilla on tilaisuus esittää hakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä.

Lupapäätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta maksu.
(Lähde: www.ymparisto.fi)

Miten ympäristölupa haetaan? Ohjeet ja lomakkeet löydät tästä.

Ympäristölupaan liittyvissä kysymyksissä kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen, alueelliseen ympäristökeksukseen tai ympäristölupavirastoon. Kihniön kunnan ympäristösuojeluviranomaisena toimii Tekninen lautakunta. Lisätietoja: Kihniön kunta, Taina Bister, puh. 044 786 5650, taina.bister(at)kihnio.fi.

Lisätietoja ympäristöluvasta ympäristöhallinnon Internet-sivuilta.