Tekniset palvelut

LAITOSMIESPALVELUT

 

Kunta myy laitosmiespalveluja kolmelle taloyhtiölle ja Vanhustentaloyhdistys ry:lle.

Teknisten palvelujen henkilöstö on seuraava:

Laitosmiehet: Laitosmiespuhelin (03) 444 1234  
  Jalonen Sakari 044 754 1259  
  Kohtala Paavo 044 754 1255 paavo.kohtala(at)kihnio.fi
  Haapamäki Arsi 044 754 1257 arsi.haapamaki(at)kihnio.fi
       
Vesi- ja viemärilaitoksenhoitaja    
  Kohtala Paavo 044 754 1255 paavo.kohtala(at)kihnio.fi
     
Kiinteistöjen- ja alueiden kunnossapidosta, korjauksesta sekä siivouksesta huolehtivat myös:
     
Traktorinkuljettaja Haapala Veikko 044 754 1253  
       
Siivoojat Kauraniemi Kreetta
Haapasalo Tarja
   

 

MUUT TEKNISET PALVELUT

 

Muuhun tekniseen palveluun kuuluu mm. nuorten työllistäminen pääosin kesäaikana kunnan kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitotehtävissä.

Viheralueiden hoidossa Kihniön kunta tekee yhteistyötä Kihniön 4H-yhdistyksen kanssa.