RH1-ilmoitus

Rakennushankeilmoitus tehdään Väestörekisterikeskukselle liitteellä RH1. Jos hankkeeseen kuuluu huoneistoja vähintään kaksi, täytetään myös lomake RH 2. Lomakkeet liitetään rakennuslupahakemukseen ja toimenpidelupalupahakemukseen/ -ilmoitukseen kun kysymys on rakennuksesta.

Rakennushankeilmoitus RH1