Nuohous

Piirinuohooja
Heikki Yli-Hietanen

puh. 050 345 7586

Nuohoojilla on sopimus nuohouspalveluiden tuottamisesta aluepelastuslaitoksen kanssa, joka samalla valvoo nuohoojien toimintaa.

Tulisijojen ja savuhormien nuohouksen tarkoituksena on estää palamisjätteen aiheuttama tulipalon vaara. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö, ympäristön suojelu ja ihmisten terveys sekä hyvinvointi. Säännöllinen nuohous vähentää polttoaineen kulutusta ja edistää täydellistä palamista vähentäen päästöjä ja ympäristön tarpeetonta kuormitusta.

Nuohouksen ajankohdasta ilmoitetaan kirjallisesti tai sovitaan suullisesti kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa. Asiakkaalla on mahdollisuus siirtää ilmoitettu nuohous hänelle paremmin sopivaan ajankohtaan. Molempien kustannusten säästämiseksi ja nuohoojan työn rationalisoimiseksi, mm. nuohoojan matkojen ja työaikojen osalta, on kuitenkin toivottavaa, että nuohouksen uusi ajankohta sopii kummallekin osapuolelle.

Vastuu nuohouksen järjestämisestä

Pelastuslain 22 §:n mukaan rakennuksen omistajan ja haltijan yleisten tilojen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huolletaan ja puhdistetaan määrävälein.

Nuohouskerrat

  • Kerran vuodessa nuohotaan kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskaalla polttoöljyllä toimivat tulisijat hormeineen. Suuluukuton tulisija (avotakka) nuohotaan vain erikseen sovittaessa.
  • Kerran vuodessa nuohotaan myös yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen. Tämä määräväli ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja.
  • Kerran vuodessa nuohotaan muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit.
  • Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun loma-asunnon ja sen saunan tulisijat hormeineen.

Lähde: www.tampere.fi/aluepelastuslaitos/nuohous